3 مطلب موجود میباشد

شاخص بورس چیست؟

استفاده از شاخص‌ها برای ارزیابی تغییرات داده‌های اقتصادی امری اساسی و حیاتی، به خصوص در بازارهای مالی است. شاخص‌های بورس به...
10 تیر 1403