دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

تدریس بازارهای مالی

توضیحات تدریس

در این دوره که حدود 40 ساعت اموزشی طول میکشد اصول اولیه و اموزش ستاپ هارو فرا میگیرید. سبک بهینه شده استاد خاکستر به همراه بررسی دوره ای سی تی مایکل که این اموزش این دو دوره فوق بدون منتور و مربی حرفه ای کاری بسیار سخت و دوشوار می باشد . نموداری که در تصویر شاخص روزمه قرار دادم نمودار ثنوسا برای سه ماه گذشته است که از زمان بررسی به بعد 160 درصد رشد رو تجربه کرد . اما چرا این نماد و بازار ایران ؟ به بیان همه مردم بازار ایران و مخصوصا نماد های گروه ساختمانی تحلیل پذیر نیستند!! لذا خواستیم ثابت کنیم که میشود! در دوره ها و کلاس های فوق دانشجو موظف به حضور فعال و انجام تکالیف است و در هر لحظه از دوره ممکن است با عودت وجه، و لغو ثبت نام از دانشجوی عزیزی که به هردلیل نسبت به امورات محوله کوتاهی داشته باشد ،خداحافظی کنیم .


توضیحات تدریس

در این دوره که حدود 40 ساعت اموزشی طول میکشد اصول اولیه و اموزش ستاپ هارو فرا میگیرید. سبک بهینه شده استاد خاکستر به همراه بررسی دوره ای سی تی مایکل که این اموزش این دو دوره فوق بدون منتور و مربی حرفه ای کاری بسیار سخت و دوشوار می باشد . نموداری که در تصویر شاخص روزمه قرار دادم نمودار ثنوسا برای سه ماه گذشته است که از زمان بررسی به بعد 160 درصد رشد رو تجربه کرد . اما چرا این نماد و بازار ایران ؟ به بیان همه مردم بازار ایران و مخصوصا نماد های گروه ساختمانی تحلیل پذیر نیستند!! لذا خواستیم ثابت کنیم که میشود! در دوره ها و کلاس های فوق دانشجو موظف به حضور فعال و انجام تکالیف است و در هر لحظه از دوره ممکن است با عودت وجه، و لغو ثبت نام از دانشجوی عزیزی که به هردلیل نسبت به امورات محوله کوتاهی داشته باشد ،خداحافظی کنیم .


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

قطعا چند جلسه مداوم معامله لایو خواهیم داشت

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۴ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی