دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

تدریس خصوصی آموزش زبان pine script

توضیحات تدریس

این آموزش از 0 تا 100 آموزش اندیکاتور نویسی شامل کار با تایم فریم های مختلف به صورت هم زمان و آموزش اصل زبان به صورتی که بعد از دوره دانشجو نیاز به هیچ راهنمایی دیگر نخواهد داشت. همچنین بعد از پایان دوره یا کسانی که آشنایی از قبل دارند میتوانند آموزش اندیکاتورهای الگوریتمی را انتخاب کنند تا بتوانند با دید الگوریتم های معامله گر آشنایی ابتدایی داشته باشند و با ایجاد یک استراتژی بتوانند در بازه بلند مدت به سود برسند. در آموزش استراتژی نویسی نقطه کور استراتژی هایی که ایجاد میشوند و در ظاهر سود ده اما در عمل ضرر ده هستند نیز بررسی میشود. همچنین برای کسانی که هر سه دوره را کامل به اتمام برسانند هدیه ویژه ای در نظر دارم که بتوانند بی نهایت استراتژی را به ربات های خود وصل کنند.


توضیحات تدریس

این آموزش از 0 تا 100 آموزش اندیکاتور نویسی شامل کار با تایم فریم های مختلف به صورت هم زمان و آموزش اصل زبان به صورتی که بعد از دوره دانشجو نیاز به هیچ راهنمایی دیگر نخواهد داشت. همچنین بعد از پایان دوره یا کسانی که آشنایی از قبل دارند میتوانند آموزش اندیکاتورهای الگوریتمی را انتخاب کنند تا بتوانند با دید الگوریتم های معامله گر آشنایی ابتدایی داشته باشند و با ایجاد یک استراتژی بتوانند در بازه بلند مدت به سود برسند. در آموزش استراتژی نویسی نقطه کور استراتژی هایی که ایجاد میشوند و در ظاهر سود ده اما در عمل ضرر ده هستند نیز بررسی میشود. همچنین برای کسانی که هر سه دوره را کامل به اتمام برسانند هدیه ویژه ای در نظر دارم که بتوانند بی نهایت استراتژی را به ربات های خود وصل کنند.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۱ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی