دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

آموزش نرم افزار کامفار

توضیحات تدریس

در این اموزش تمامی مراحل کامفار اموزش دیده میشود حدود پنج جلسه یک ساعتی برای تکمیل دوره نیاز است در این دوره موارد زیر اموزش داده -میشود مراحل نصب کامفار و اموزش گام به گام نصب همراه با کاراموز فارسی سازی کامفار -بهمراه مفاهیم مورد نیاز برای درک بهتر ایکون های کامفار شامل تعریف نرخ تنزیل و استهلاک و انواع استهلاک - ارزش زمانی پول - انواع وام و تفاوت های انها -مراحل کامفار شامل تعریف پروزه برنامه ریزی زمانی محصولات واحد پولی تنزیل هزینه ثابت هزینه تولید برنامه فروش سرمایه در گردش تامین مالی مالیات -بهمراه نحوه خروجی گرفتن و تحلیل نتایج خروجی شامل npv irr نقطه سر به سر و....


توضیحات تدریس

در این اموزش تمامی مراحل کامفار اموزش دیده میشود حدود پنج جلسه یک ساعتی برای تکمیل دوره نیاز است در این دوره موارد زیر اموزش داده -میشود مراحل نصب کامفار و اموزش گام به گام نصب همراه با کاراموز فارسی سازی کامفار -بهمراه مفاهیم مورد نیاز برای درک بهتر ایکون های کامفار شامل تعریف نرخ تنزیل و استهلاک و انواع استهلاک - ارزش زمانی پول - انواع وام و تفاوت های انها -مراحل کامفار شامل تعریف پروزه برنامه ریزی زمانی محصولات واحد پولی تنزیل هزینه ثابت هزینه تولید برنامه فروش سرمایه در گردش تامین مالی مالیات -بهمراه نحوه خروجی گرفتن و تحلیل نتایج خروجی شامل npv irr نقطه سر به سر و....


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

در این اموزش تمامی مراحل کامفار اموزش دیده میشود حدود پنج جلسه یک ساعتی برای تکمیل دوره نیاز است در این دوره موارد زیر اموزش داده -میشود مراحل نصب کامفار و اموزش گام به گام نصب همراه با کاراموز فارسی سازی کامفار -بهمراه مفاهیم مورد نیاز برای درک بهتر ایکون های کامفار شامل تعریف نرخ تنزیل و استهلاک و انواع استهلاک - ارزش زمانی پول - انواع وام و تفاوت های انها -مراحل کامفار شامل تعریف پروزه برنامه ریزی زمانی محصولات واحد پولی تنزیل هزینه ثابت هزینه تولید برنامه فروش سرمایه در گردش تامین مالی مالیات -بهمراه نحوه خروجی گرفتن و تحلیل نتایج خروجی شامل npv irr نقطه سر به سر و....

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
خدمت با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی