دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها کسب و کار، هنر و سایر مهارت‌ها آموزش کنترل کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی

آموزش کنترل کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی

توضیحات تدریس

بنده دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی و ارشد و دکتری بیوشیمی بالینی می باشم ، ممیز اداره امور آزمایشگاه ها بوده ومشاور سیستم های کیفیت ISO 9001 2015 و ISO9001 بوده و در این دوره شما را با جزئیات کنترل و کالیبراسیون ابزار پایه و تجهیزات اتوماتیک اعم از اتوآنالیزر ها و سل کانتر ها و دستگاه های ایمونواسی آشنا کرده و در ادامه با سیستم های تفسیر کنترل کیفی اعم از وستگارد ، لویجنینگ و سیگما مهارت تصدیق وتایید نتایج را به دست خواهید آورد. این مراحل تصدیقی شامل آزمون های تایید دقت و صحت مانند تعیین CV , BIAS , T-Test ,Regression , آزمون خطی بودن ، حداقل مقدار قابل اندازه گیری ،محاسبه سیگما وطرح کیفیت ... خواهد بود .


توضیحات تدریس

بنده دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی و ارشد و دکتری بیوشیمی بالینی می باشم ، ممیز اداره امور آزمایشگاه ها بوده ومشاور سیستم های کیفیت ISO 9001 2015 و ISO9001 بوده و در این دوره شما را با جزئیات کنترل و کالیبراسیون ابزار پایه و تجهیزات اتوماتیک اعم از اتوآنالیزر ها و سل کانتر ها و دستگاه های ایمونواسی آشنا کرده و در ادامه با سیستم های تفسیر کنترل کیفی اعم از وستگارد ، لویجنینگ و سیگما مهارت تصدیق وتایید نتایج را به دست خواهید آورد. این مراحل تصدیقی شامل آزمون های تایید دقت و صحت مانند تعیین CV , BIAS , T-Test ,Regression , آزمون خطی بودن ، حداقل مقدار قابل اندازه گیری ،محاسبه سیگما وطرح کیفیت ... خواهد بود .


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۵۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی