دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها کودکان نقاشی با روشهای آسان و داستان سرایی برای شخصیت نقاشی ها

نقاشی با روشهای آسان و داستان سرایی برای شخصیت نقاشی ها

توضیحات تدریس

آموزش روان ساده با حرکات ساده دست و اشکال ساده و هندسی همزمان با داستان سرایی برای شخصیت های نقاشی تجربه بسیار زیاد در ارتباط با کودکان داشته و دوست میشوم و بر اساس علایق آنها آموزش را آغاز میکنم آواز و قصه‌ها زیبا و جذاب چاشنی کارم است سالها کار نقاشی و طراحی و داستان سرایی دارم و ایده های جذاب نو و جدید و داستان های کمیک فراوان که جایی چاپ نشده اند علاقه به تعلیم و آموزش کودکان و نوجوانان با استعداد این سرزمین جهت آشنایی با ادبیات کهن و غنی فارسی از جمله شاهنامه و ادیبان و دیگر شاعران ایران زمین داشته که باید به آنها آموزش داده شود و به‌جای فرهنگ غرب و شخصیت های دروغین آن داستانها با ایران و ایرانی جاگزین شوند


توضیحات تدریس

آموزش روان ساده با حرکات ساده دست و اشکال ساده و هندسی همزمان با داستان سرایی برای شخصیت های نقاشی تجربه بسیار زیاد در ارتباط با کودکان داشته و دوست میشوم و بر اساس علایق آنها آموزش را آغاز میکنم آواز و قصه‌ها زیبا و جذاب چاشنی کارم است سالها کار نقاشی و طراحی و داستان سرایی دارم و ایده های جذاب نو و جدید و داستان های کمیک فراوان که جایی چاپ نشده اند علاقه به تعلیم و آموزش کودکان و نوجوانان با استعداد این سرزمین جهت آشنایی با ادبیات کهن و غنی فارسی از جمله شاهنامه و ادیبان و دیگر شاعران ایران زمین داشته که باید به آنها آموزش داده شود و به‌جای فرهنگ غرب و شخصیت های دروغین آن داستانها با ایران و ایرانی جاگزین شوند


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی