دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها دروس ابتدايی دروس اول ابتدایی تدریس دروس ابتدایی پایه اول تا ششم

تدریس دروس ابتدایی پایه اول تا ششم

توضیحات تدریس

_تدریس خصوصی دروس ابتدایی (پایه اول _ دوم _ سوم _ چهارم _ پنجم و ششم) _ رفع اشکال و مرور تابستانه دروس ریاضی ، فارسی ، علوم ، املا و... _آموزش با کیفیت و همراه با ارائه تکالیف مناسب در جهت مرور _ آموزش با استفاده از روش های تدریس فعال با مشارکت معلم و دانش آموز انجام می شود. _بررسی جلسه به جلسه تکالیف به همراه رفع اشکال همزمان با بررسی تکلیف _ استفاده از روش های مناسب جهت بخاطر سپاری و تثبیت بهتر مطالب در ذهن دانش آموزان. _ برگزاری جلسات مخصوص سوال و جواب و رفع اشکال _ برگزاری آزمون های مناسب جهت تعیین سطح دانش آموز و همچنین رفع اشکال درس به درس برای دانش آموزان _ مدرک مدرس: کارشناس آموزش ابتدایی


توضیحات تدریس

_تدریس خصوصی دروس ابتدایی (پایه اول _ دوم _ سوم _ چهارم _ پنجم و ششم) _ رفع اشکال و مرور تابستانه دروس ریاضی ، فارسی ، علوم ، املا و... _آموزش با کیفیت و همراه با ارائه تکالیف مناسب در جهت مرور _ آموزش با استفاده از روش های تدریس فعال با مشارکت معلم و دانش آموز انجام می شود. _بررسی جلسه به جلسه تکالیف به همراه رفع اشکال همزمان با بررسی تکلیف _ استفاده از روش های مناسب جهت بخاطر سپاری و تثبیت بهتر مطالب در ذهن دانش آموزان. _ برگزاری جلسات مخصوص سوال و جواب و رفع اشکال _ برگزاری آزمون های مناسب جهت تعیین سطح دانش آموز و همچنین رفع اشکال درس به درس برای دانش آموزان _ مدرک مدرس: کارشناس آموزش ابتدایی


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی