دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

تدریس فارسی کلاس اول

توضیحات تدریس

درس فارسی شامل دوبخش می باشد بخش اول اشنایی با بانگارهامی باشد،دراین بخش دانش اموزبامهارت های ازقبیل اشنایی بااعضای خانواده ،اشنایی با محیط خانه وشناسایی اشیاووسایل داخل خانه ،تلفیق درس فارسی با سایر دروس ،احترام به بزرگتر ،اشنایی با محیط بیرون از خانه ،خیابان ،مدرسه ،فروشگاه ،عبورازخیابان ،اشنایی باپلیس به عنوان برقرارکننده نظم درخیابان ،،دربخش دوم کتاب دانش اموزان باشکل نشانه هاوحروف الفبایوجایگاه انها درجدول حروف الفبا فارسی اشنامی شوند،ترکیب کلمات ،جمله سازی،دیکته ،دست ورزی،روانخوانی و روخوانی متن های درس ،داستان های کوتاه درمورددروس تدریس شده ،مهارت اموزی میکنند ،دراین موردنبایدازاهمیت بازی همراه باتدریس غافل شد


توضیحات تدریس

درس فارسی شامل دوبخش می باشد بخش اول اشنایی با بانگارهامی باشد،دراین بخش دانش اموزبامهارت های ازقبیل اشنایی بااعضای خانواده ،اشنایی با محیط خانه وشناسایی اشیاووسایل داخل خانه ،تلفیق درس فارسی با سایر دروس ،احترام به بزرگتر ،اشنایی با محیط بیرون از خانه ،خیابان ،مدرسه ،فروشگاه ،عبورازخیابان ،اشنایی باپلیس به عنوان برقرارکننده نظم درخیابان ،،دربخش دوم کتاب دانش اموزان باشکل نشانه هاوحروف الفبایوجایگاه انها درجدول حروف الفبا فارسی اشنامی شوند،ترکیب کلمات ،جمله سازی،دیکته ،دست ورزی،روانخوانی و روخوانی متن های درس ،داستان های کوتاه درمورددروس تدریس شده ،مهارت اموزی میکنند ،دراین موردنبایدازاهمیت بازی همراه باتدریس غافل شد


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۸۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

بستگی به میزان نیازویادگیری فراگیردارد
بااستفاده ازروشهای نوین تدریس

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۴ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی