دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

آموزش ریاضی

توضیحات تدریس

یادگرفتن دانش اموز کتاب ریاضی را به صورت کامل بااستفاده از روشهای مختلف اموزش دانش اموز علاقه بیشتر به ریاضی خواهد داشت ...ضرب و تقسیم فرایندی و تکنیکی ...جمع و تفریق فرایندی و تکنیکی ...کسر و تقسیم چکشی و... ...اعداد اعشار ...تقریب و تقارن ...یادگیری زاویه های مختلف تند باز قائم ...و اندازه گیری زاویه ها ...یادگیری شکلهای هندسی ...محیط و مساحت ...فرمولهای محیط و مساحت انواع شکلها ..عدد نویسی ...تساوی کسرها ...ضرب اعداد در کسر ...ضرب دو رقمی ...تقسیم و بخش پذیری ...اندازه گیری زمان و طول ...اعداد مخلوط جمع و تفریق اعداد اعشاری و... و اگر در سالهای قبل(اول دوم سوم)دارای مشکل داشت برطرف خواهم کرد با تشکر


سطح آموزش

مبتدی: برای کسانی که می خواهند تازه شروع به یادگیری کنند

متوسط: برای کسانی که آشنایی دارند و تا حدی بلدند

حرفه ای: برای کسانی که بلدند ولی می خواهند بیشتر یاد بگیرند


توضیحات تدریس

یادگرفتن دانش اموز کتاب ریاضی را به صورت کامل بااستفاده از روشهای مختلف اموزش دانش اموز علاقه بیشتر به ریاضی خواهد داشت ...ضرب و تقسیم فرایندی و تکنیکی ...جمع و تفریق فرایندی و تکنیکی ...کسر و تقسیم چکشی و... ...اعداد اعشار ...تقریب و تقارن ...یادگیری زاویه های مختلف تند باز قائم ...و اندازه گیری زاویه ها ...یادگیری شکلهای هندسی ...محیط و مساحت ...فرمولهای محیط و مساحت انواع شکلها ..عدد نویسی ...تساوی کسرها ...ضرب اعداد در کسر ...ضرب دو رقمی ...تقسیم و بخش پذیری ...اندازه گیری زمان و طول ...اعداد مخلوط جمع و تفریق اعداد اعشاری و... و اگر در سالهای قبل(اول دوم سوم)دارای مشکل داشت برطرف خواهم کرد با تشکر


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۶۵,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی