دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

آموزش ریاضی ابتدایی

توضیحات تدریس

با توجه به نیاز هر دانش آموز و سطح خواسته شده توسط او درس تدریس می‌شود.اگر نیاز به تدریس دروس پایه بود.بعد تدریس کامل دروس پایه و تفهیم دانش آموز به سطوح بالاتر خواهیم رفت. بنا به خواسته ی اولیا و دانش آموز کلاس در سطوح مختلفی برگزار می‌شود و اگر خواسته شد آموزش تست زنی و روش های مدیریت زمان در آزمون های آزمایشی خواهیم داشت. منبع کلاس در سطوح پایه ابتدا کتاب درسی و سپس جزوه ی دست نویس خودم میباشد. اما در سطوح بالا تر از کتاب های کمک درسی مانند سه سطحی قلم چی و نیترو استفاده خواهد شد. تایم کلاس با توجه به نیاز قابل تغییر است در مورد من: قبولی در رشته ی ریاضی فیزیک و سوابق تحصیلی بالا در طول دوران تحصیل.


سطح آموزش

مبتدی: برای کسانی که می خواهند تازه شروع به یادگیری کنند

متوسط: برای کسانی که آشنایی دارند و تا حدی بلدند

حرفه ای: برای کسانی که بلدند ولی می خواهند بیشتر یاد بگیرند


توضیحات تدریس

با توجه به نیاز هر دانش آموز و سطح خواسته شده توسط او درس تدریس می‌شود.اگر نیاز به تدریس دروس پایه بود.بعد تدریس کامل دروس پایه و تفهیم دانش آموز به سطوح بالاتر خواهیم رفت. بنا به خواسته ی اولیا و دانش آموز کلاس در سطوح مختلفی برگزار می‌شود و اگر خواسته شد آموزش تست زنی و روش های مدیریت زمان در آزمون های آزمایشی خواهیم داشت. منبع کلاس در سطوح پایه ابتدا کتاب درسی و سپس جزوه ی دست نویس خودم میباشد. اما در سطوح بالا تر از کتاب های کمک درسی مانند سه سطحی قلم چی و نیترو استفاده خواهد شد. تایم کلاس با توجه به نیاز قابل تغییر است در مورد من: قبولی در رشته ی ریاضی فیزیک و سوابق تحصیلی بالا در طول دوران تحصیل.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۳ اسفند ۱۴۰۱
خدمت با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی