دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

تدریس خصوصی ریاضی اول تا ششم

توضیحات تدریس

تدریس فوق العاده ریاضی دبستان برای بهتر شدن نمرات درسی فرصتی فوق العاده برای یادگیری کامل تمام نکات و فرمول ها و یاد دادن نکات طلایی برای ریاضی تدریس خصوصی حرفه ای و عالی با پایین ترین قیمت 60 درصد تخفیف ویژه و تکرار نشدنی ابتدایی دبستان: ریاضی پایه : اول ، دوم ، سوم ، چهارم ،پنجم و ششم خدماتی که ارائه میشود: حل تمامی سوالات همراه با ویس توضیح برای رفع اشکال ارائه نمونه سوال امتحانی در سه سطح آسان سخت و متوسط رفع اشکال برای سوالاتی که سخت هستند کار کردن نکات و فرمول های سخت ................................................................................................


توضیحات تدریس

تدریس فوق العاده ریاضی دبستان برای بهتر شدن نمرات درسی فرصتی فوق العاده برای یادگیری کامل تمام نکات و فرمول ها و یاد دادن نکات طلایی برای ریاضی تدریس خصوصی حرفه ای و عالی با پایین ترین قیمت 60 درصد تخفیف ویژه و تکرار نشدنی ابتدایی دبستان: ریاضی پایه : اول ، دوم ، سوم ، چهارم ،پنجم و ششم خدماتی که ارائه میشود: حل تمامی سوالات همراه با ویس توضیح برای رفع اشکال ارائه نمونه سوال امتحانی در سه سطح آسان سخت و متوسط رفع اشکال برای سوالاتی که سخت هستند کار کردن نکات و فرمول های سخت ................................................................................................


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۳ اسفند ۱۴۰۱
خدمت با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی