دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

تدریس خصوصی ریاضی

توضیحات تدریس

از زمان ثبت نام تا زمان کنکور، ریاضی را بهمراه تست تدریس میکنم، از پایه شروع میکنم، از هر سطحی شروع میکنم در کانال آپارات فوق می توانید نمونه هایی از تدریس های بنده را مشاهده نمایید در ابتدا سرفصل های مناسبی که می توان در زمان باقیمانده تا کنکور برنامه ریزی کرد را انتخاب می کنیم سپس تست های مربوط به هر فصل را پس از تدریس در کلاس تمرین می کنیم تا دانش آموز به حد کافی برای زدن تست های بیشتر برسد سپس باقی تست ها بعهده ی دانش آموز است که بزند و پس از آن رفع اشکال کند و سپس به میاحث باقی می رویم در ادامه نیز سعی بر این است که ماه آخر منتهی به کنکور فقط تمرکز بر مرور و تسلط بیشتر بر مطالب خوانده شده قرار گیرد


توضیحات تدریس

از زمان ثبت نام تا زمان کنکور، ریاضی را بهمراه تست تدریس میکنم، از پایه شروع میکنم، از هر سطحی شروع میکنم در کانال آپارات فوق می توانید نمونه هایی از تدریس های بنده را مشاهده نمایید در ابتدا سرفصل های مناسبی که می توان در زمان باقیمانده تا کنکور برنامه ریزی کرد را انتخاب می کنیم سپس تست های مربوط به هر فصل را پس از تدریس در کلاس تمرین می کنیم تا دانش آموز به حد کافی برای زدن تست های بیشتر برسد سپس باقی تست ها بعهده ی دانش آموز است که بزند و پس از آن رفع اشکال کند و سپس به میاحث باقی می رویم در ادامه نیز سعی بر این است که ماه آخر منتهی به کنکور فقط تمرکز بر مرور و تسلط بیشتر بر مطالب خوانده شده قرار گیرد


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

برای مدت زمان باقی مانده تا کنکور می توانیم مباحث را محدود تر کنیم بطوری که بر همان مطالب تسلط بیشتری احراز شود و بله در اینصورت می رسیم

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی