دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور

توضیحات تدریس

آموزش زیست شناسی بعنوان دانشجوی ترم 5 پزشکی به داوطلبان کنکور تجربی حوزه ای است که فعالیت چندین ساله در آن داشته ام. با توجه به مطالعاتی که خود در طول دوره کنکور و همچنین دوران دانشگاهی داشته ام خود را بعنوان شخصی توانا در زمینه تدریس زیست شناسی کنکور می دانم. برنامه تدریس درس زیست شناسی به داوطلبان عزیز بصورت کامل شرح داده می شود تا داوطلبان نیز از روند آموزشی که دنبال خواهند کرد مطلع شوند. تعداد جلسات هفتگی متناسب با سطح داوطلب, میزان توانمندی و همچنین با توجه به فرجه زمانی باقیمانده تا کنکور پیش رو تعیین خواهد شد. در کنار جلسات هفتگی جلساتی با عناوین مختلف(رفع اشکال-تست زنی-آزمون های دوره ای و...) نیز برگزار خواهد شد.


توضیحات تدریس

آموزش زیست شناسی بعنوان دانشجوی ترم 5 پزشکی به داوطلبان کنکور تجربی حوزه ای است که فعالیت چندین ساله در آن داشته ام. با توجه به مطالعاتی که خود در طول دوره کنکور و همچنین دوران دانشگاهی داشته ام خود را بعنوان شخصی توانا در زمینه تدریس زیست شناسی کنکور می دانم. برنامه تدریس درس زیست شناسی به داوطلبان عزیز بصورت کامل شرح داده می شود تا داوطلبان نیز از روند آموزشی که دنبال خواهند کرد مطلع شوند. تعداد جلسات هفتگی متناسب با سطح داوطلب, میزان توانمندی و همچنین با توجه به فرجه زمانی باقیمانده تا کنکور پیش رو تعیین خواهد شد. در کنار جلسات هفتگی جلساتی با عناوین مختلف(رفع اشکال-تست زنی-آزمون های دوره ای و...) نیز برگزار خواهد شد.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۹ فروردين ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی