دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

تدریس ریاضیات

توضیحات تدریس

آموزش دروس ریاضی در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی در دوره های ابتدایی، متوسطه اول و دوم و همچنین کنکور بنده دانش آموخته استعدادهای درخشان در مقطع متوسطه اول و دوم بوده و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس هستم. سابقه مشاوره و انتخاب رشته و همچنین تدریس دروس ریاضی در دانشگاه و مدارس نمونه دولتی را دارم. در صورت نیاز با ارائه مدرک، موارد مذکور اثبات میگردند. هم اکنون به عنوان مدرس ریاضی و مشاور دوستان کنکوری در موسسه آموزشی حلزون هستم. تمامی مباحث تدریسی به صورت مفهومی بیان شده و انتظار تمرین و ممارست را از دانش آموزان دارم. به امید آنکه همه افراد بتوانند به خواسته شان برسند.


توضیحات تدریس

آموزش دروس ریاضی در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی در دوره های ابتدایی، متوسطه اول و دوم و همچنین کنکور بنده دانش آموخته استعدادهای درخشان در مقطع متوسطه اول و دوم بوده و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس هستم. سابقه مشاوره و انتخاب رشته و همچنین تدریس دروس ریاضی در دانشگاه و مدارس نمونه دولتی را دارم. در صورت نیاز با ارائه مدرک، موارد مذکور اثبات میگردند. هم اکنون به عنوان مدرس ریاضی و مشاور دوستان کنکوری در موسسه آموزشی حلزون هستم. تمامی مباحث تدریسی به صورت مفهومی بیان شده و انتظار تمرین و ممارست را از دانش آموزان دارم. به امید آنکه همه افراد بتوانند به خواسته شان برسند.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۴ ارديبهشت ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی