دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها زبان‌های خارجی آیلتس (ielts) آموزش زبان انگلیسی برای آمادگی آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک

آموزش زبان انگلیسی برای آمادگی آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک

توضیحات تدریس

سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی برای زبان آموزان کانون زبان ایران سطوح: Run, Reach, Race, Elementary, pre inter,inter, high, advanced گواهی پایان دوره TTC از آموزشگاه زبان ایرانمهر گواهی پایان دوره ADVANCED از کانون زبان ایران توضیحات تکمیلی دوره آموزشی: در دوره های آمادگی آزمون آیلتس با توجه به ماژول آکادمیک یا جنرال و سطح زبان آموز کتاب های متناسب انتخاب می‌شود و به صورت تعامل فعال به تدریس و تمرین هر چهار مهارت speaking, listening, writing و reading پرداخته می‌شود. در ابتدا آزمون تعیین سطح گرفته خواهد شد. هدف گذاری برای نمره ی مورد انتظار انجام می‌شود. در صورت تمایل زبان آموز تمرکز به یک خاص قابل انجام است. برنامه کلاسی بین هفته‌ای سه جلسه تا یک جلسه مطابق میل زبان آموز قابل تغییر است.


توضیحات تدریس

سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی برای زبان آموزان کانون زبان ایران سطوح: Run, Reach, Race, Elementary, pre inter,inter, high, advanced گواهی پایان دوره TTC از آموزشگاه زبان ایرانمهر گواهی پایان دوره ADVANCED از کانون زبان ایران توضیحات تکمیلی دوره آموزشی: در دوره های آمادگی آزمون آیلتس با توجه به ماژول آکادمیک یا جنرال و سطح زبان آموز کتاب های متناسب انتخاب می‌شود و به صورت تعامل فعال به تدریس و تمرین هر چهار مهارت speaking, listening, writing و reading پرداخته می‌شود. در ابتدا آزمون تعیین سطح گرفته خواهد شد. هدف گذاری برای نمره ی مورد انتظار انجام می‌شود. در صورت تمایل زبان آموز تمرکز به یک خاص قابل انجام است. برنامه کلاسی بین هفته‌ای سه جلسه تا یک جلسه مطابق میل زبان آموز قابل تغییر است.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۹ فروردين ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی