دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

آموزش زبان انگلیسی

توضیحات تدریس

آموزش زبان انگلیسی خصوصی توسط مدرس حرفه ای با مدرک تدریس زبان انگلیسی از موسسه دکتر آریان پور با سابقه سه سال تدریس و با جدیدترین متد های تدریس زبان با استفاده از منابع مختلف جهت کودکان و نوجوانان در سنین مختلف انجام میگردد. ۱) آزمون تعیین سطح در جلسه اول جهت تدریس انجام میگردد . ۲)برگذاری آزمون میان ترم در طی دوره جهت کنترل وپیشرفت سطح و رفع اشکال در جلسات در صورت نیاز انجام میشود. ۳)تدریس از طریق کتاب های به روز مناسب رده سنی کودکان ونوجوانان و تدریس از طریق پاور پوینت های اختصاصی تهیه شده توسط مدرس مناسب با سطح انجام میگیرد. ۴)کلیه ترم های آموزشی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام میشود .


توضیحات تدریس

آموزش زبان انگلیسی خصوصی توسط مدرس حرفه ای با مدرک تدریس زبان انگلیسی از موسسه دکتر آریان پور با سابقه سه سال تدریس و با جدیدترین متد های تدریس زبان با استفاده از منابع مختلف جهت کودکان و نوجوانان در سنین مختلف انجام میگردد. ۱) آزمون تعیین سطح در جلسه اول جهت تدریس انجام میگردد . ۲)برگذاری آزمون میان ترم در طی دوره جهت کنترل وپیشرفت سطح و رفع اشکال در جلسات در صورت نیاز انجام میشود. ۳)تدریس از طریق کتاب های به روز مناسب رده سنی کودکان ونوجوانان و تدریس از طریق پاور پوینت های اختصاصی تهیه شده توسط مدرس مناسب با سطح انجام میگیرد. ۴)کلیه ترم های آموزشی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام میشود .


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۷۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۲ فروردين ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی