دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

اموزش زبان انگلیسی انلاین

توضیحات تدریس

اموزش زبان انگلیسی انلاین کار کردن گرامر تعریف اسان و روان گرامر انجام چند نمونه نمونه سوال برای لغات و گرامر گوش کردن به فایل های صوتی و نوشتن ان چک کردن نحوه نوشتاری و مهارت خواندن کار کردن مکالمه روزمره برای شروع و ادامه تدریس مکالمه درجلسات بعدی تکرار و تمرین کردن نوشتن گوش کردن صحبت کردن با لهجه امریکایی تدریس ضربالمثل های انگلیسی برای راحت تر حرف زدن نوشتن: یادگیری صداها و حروف های انگلیسی به صورت کامل و گفتن دیکته برای ازمایش کردن زبان اماران گوش کردن گذاشتن فایل صوتی سه مرتبه برای درک بیشتر و یادگیری نحوه تلفظمکالمه ساده ٫روان و رحت برای گسترش محدوده لغات و ارتباط اجتماعی حتی درخانه و مدرسه


توضیحات تدریس

اموزش زبان انگلیسی انلاین کار کردن گرامر تعریف اسان و روان گرامر انجام چند نمونه نمونه سوال برای لغات و گرامر گوش کردن به فایل های صوتی و نوشتن ان چک کردن نحوه نوشتاری و مهارت خواندن کار کردن مکالمه روزمره برای شروع و ادامه تدریس مکالمه درجلسات بعدی تکرار و تمرین کردن نوشتن گوش کردن صحبت کردن با لهجه امریکایی تدریس ضربالمثل های انگلیسی برای راحت تر حرف زدن نوشتن: یادگیری صداها و حروف های انگلیسی به صورت کامل و گفتن دیکته برای ازمایش کردن زبان اماران گوش کردن گذاشتن فایل صوتی سه مرتبه برای درک بیشتر و یادگیری نحوه تلفظمکالمه ساده ٫روان و رحت برای گسترش محدوده لغات و ارتباط اجتماعی حتی درخانه و مدرسه


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

هرجلسه یک ساعت و نیم ۱۰۰هزارتومان
پایه های هفتم تا دهم

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۹ فروردين ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی