دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

آموزش ریاضی متوسطه اول

توضیحات تدریس

آموزش دروس ریاضی و حل نمونه سوالات مربوط به امتحان برای کسب نمره عالی در امتحانات و حل نمونه سوالات امتحانات نهایی درس ریاضی نهم به صورت تخصصی و متناسب با نیاز دانش آموزان ..................................................................................... سوابق: دبیر ریاضی و کامپیوتر 15 سال کسب عنوان: رتبه یک منطقه در جشنواره تدریس ریاضی رتبه یک استان اصفهان در جشنواره تدریس ریاضی رتبه یک کشوری در جشنواره تدریس ریاضی رتبه یک جشنواره تدریس درس کامپیوتر ........................................................................... 5 سال سابقه مدیریت و آموزش خانواده و مشاوره تحصیلی دانش آموزان طی 15 سال مدارک: دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات ..................................................................


توضیحات تدریس

آموزش دروس ریاضی و حل نمونه سوالات مربوط به امتحان برای کسب نمره عالی در امتحانات و حل نمونه سوالات امتحانات نهایی درس ریاضی نهم به صورت تخصصی و متناسب با نیاز دانش آموزان ..................................................................................... سوابق: دبیر ریاضی و کامپیوتر 15 سال کسب عنوان: رتبه یک منطقه در جشنواره تدریس ریاضی رتبه یک استان اصفهان در جشنواره تدریس ریاضی رتبه یک کشوری در جشنواره تدریس ریاضی رتبه یک جشنواره تدریس درس کامپیوتر ........................................................................... 5 سال سابقه مدیریت و آموزش خانواده و مشاوره تحصیلی دانش آموزان طی 15 سال مدارک: دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات ..................................................................


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
 • + 1 -
  ۹۰ دقیقه
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۹۰ دقیقه
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۹۰ دقیقه
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۹۰ دقیقه
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۱ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی