دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها موسیقی آموزش مبانی تئوری موسیقی

آموزش مبانی تئوری موسیقی

توضیحات تدریس

یک دوره ۱۰ جلسه‌ای مبانی تئوری موسیقی شامل سرفصل‌های زیر: - مبانی (نوشتار، نت‌ها و سکوت‌ها و ارزش زمانی آن‌ها، میزان‌ها، نقطه‌ها، قدم‌ها و علامت‌های عرضی)‌ - ریتم و متر - فواصل‌ (‌عام و خاص)‌ - مقدمه‌ای بر آکوردها (آکوردهای سه‌صدایی و هفتم و معکوس‌ آن‌ها)‌ - آکوردهای دیاتونیک (شیفراژ، صدابندی و اتصال آکوردها)‌ - روندهای آکوردی (تن‌های غیرهارمونیک، عبارات و کادانس‌ها، چرخه پنجم‌ها و چهارم‌ها)‌ - آکوردهای ناپولی با ارائه مثال‌ها و تمرینات متنوع و به‌روز و تحلیل قطعات و تئوری آن‌ها. همچنین، در صورت تمایل هنرجو، پیاده‌سازی مطالب تئوری آموزش‌داده‌شده روی ساز تخصصی ایشان در ۲ جلسه اضافی انجام می‌شود.


توضیحات تدریس

یک دوره ۱۰ جلسه‌ای مبانی تئوری موسیقی شامل سرفصل‌های زیر: - مبانی (نوشتار، نت‌ها و سکوت‌ها و ارزش زمانی آن‌ها، میزان‌ها، نقطه‌ها، قدم‌ها و علامت‌های عرضی)‌ - ریتم و متر - فواصل‌ (‌عام و خاص)‌ - مقدمه‌ای بر آکوردها (آکوردهای سه‌صدایی و هفتم و معکوس‌ آن‌ها)‌ - آکوردهای دیاتونیک (شیفراژ، صدابندی و اتصال آکوردها)‌ - روندهای آکوردی (تن‌های غیرهارمونیک، عبارات و کادانس‌ها، چرخه پنجم‌ها و چهارم‌ها)‌ - آکوردهای ناپولی با ارائه مثال‌ها و تمرینات متنوع و به‌روز و تحلیل قطعات و تئوری آن‌ها. همچنین، در صورت تمایل هنرجو، پیاده‌سازی مطالب تئوری آموزش‌داده‌شده روی ساز تخصصی ایشان در ۲ جلسه اضافی انجام می‌شود.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۱ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی