دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

آموزش برنامه نویسی AVR , ARM

توضیحات تدریس

دوره فوق شامل آموزش مهارت های زیر خواهد بود: تایم آموزش به علت مشغله های کاری بنده قبلا هماهنگ شود. 1.-مقدمه -آشنایی با معماری میکروکنترلرها -مقایسه میکروکنترلرها با PLC و FPGA -آشنایی با برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR -مروری بر اصول برنامه نویسی در زبان C 2. -ساخت پروژه -نحوه ایجاد پروژه در کامپایلر -تنظیمات پروژه -روش های پروگرام کردن میکروکنترلر 3. -راه اندازی پورت های ورودی و خروجی میکروکنترلر -فرمان دادن به LED -اتصال کلید به پورت های میکروکنترلر -راه اندازی موتور با پورت های میکروکنترلر -راه اندازی Seven segment -راه اندازی نمایشگرها کاراکتری (character LCD) 4. راه اندازی واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال(ADC) -انجام پروژه ولتمتر دیجیتال با واحد ADC -انجام پروژه دماسنج با واحد ADC 5. -راه اندازی واحد وقفه خارجی (External Interrup) -آشنایی با مفهوم وقفه -راه اندازی واحد سیستم توقف اضطراری 6.-راه اندازی واحد Timer/counter -استفاده از تایمر برای ایجاد تاخیر -استفاده از تایمر به منظور ایجاد زمان بندی برای رسیدگی به امور مختلف -استفاده از تایمر برای تولید فرکانس روی پایه خروجی تایمر -تنظیم تایمر برای حالت pwn -استفاده از pwn برای کنترل سرعت موتور -استفاده از pwn برای کنترل شدت نور لامپ -استفاده از counter برای ساخت فرکانس متر -استفاده ار کانتر برای سیستم شمارش خودروهای پارکینگ 7. راه اندازی واحد ارتباط سریال (USART) -معرفی کاربرد واحد سریال -برقراری ارتباط سریال بین میکروکنترلرها -آشنایی با مبدل های سریال به USB -برقراری ارتباط بین میکروکنترلر و کامپیوتر با استفاده از مبدل های به سریال USB -برقراری ارتباط بین میکروکنترلر و کامپیوتر از طریق RS232 8.راه اندازی پروژه -پروژه راه اندازی ارتباط بیسیم بین میکروکنترلرها -پروژه ارسال SMS با میکروکنترلر -پروژه شفت انکودر برای کنترل دقیق موقعیت و سرعت موتور برای دوره پیشرفته : 1-راه اندازی نمایشگرهای گرافیکی(Graphic LCD) -رسم دایره و مربع روی نمایشگر گرافیکی -بررسی نحوه تبدیل عکس به فرمت استاندارد جهت نمایش بر روی نمایشگر گرافیکی -نمایش عکس روی نمایشگرهای گرافیکی 2. راه اندازی پروتکل SPI -شبکه کردن میکزوکنترلرها 3.راه اندازی کارت های حافظه SD CART -آشنایی با فایل سیستم و ساختار FAT -نحوه ایجاد فایل روی کارت حافظه -نحوه نوشتن و خواندن از کارت حافظه 4. راه اندازی نمایشگرهای رنگی (TFT LCD) -معرفی انواع نمایشگرهای رنگی -کشیدن چهارضلعی و دایره بر روی نمایشگر -نمایش عکس های رنگی بر روی نمایشگر 5.راه اندازی صفحات تاچ (Touch panel) -معرفی انواع صفحات تاچ و ویژگی هر کدام -معرفی روش های مختلف برقراری ارتباط با صفحات با صفحات تاچ مقاومتی -نحوه کالیبراسیون صفحات تاچ مقاومتی 6راه اندازی پروتکل 12C -معرفی پروتکل 12C و نحوه عملکرد آن -راه اندازی آی سی DS1307 که یک RTC (آی سی ساعت دقیق) می باشد -راه اندازی سخت افزاری و نرم افزاری 12C 7.راه اندازی حالت های کاهش مصرف توان -بررسی انواع حالت های کاهش مصرف توان و ویژگی های هر کدام -نحوه تنظیم هر یک از حالت های کاهش مصرف توان 8.Boot Loader -معرفی Boot Loader -نحوه برنامه نویسی برای Boot Loader -معرفی Boot Loader های آماده 9. فیوز بیت ها -دسته بندی فیوز بیت ها -بررسی کاربرد فیوز بیت ها -بررسی نحوه تنظیم هر گروه فیوزبیت ها 10. طراحی سخت افزار برای یک برد AVR -آشنایی با طراحی بخش تغذیه -آشنایی با طراحی بخش المان های قدرت -آشنایی با طراحی بخش دیجیتال


توضیحات تدریس

دوره فوق شامل آموزش مهارت های زیر خواهد بود: تایم آموزش به علت مشغله های کاری بنده قبلا هماهنگ شود. 1.-مقدمه -آشنایی با معماری میکروکنترلرها -مقایسه میکروکنترلرها با PLC و FPGA -آشنایی با برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR -مروری بر اصول برنامه نویسی در زبان C 2. -ساخت پروژه -نحوه ایجاد پروژه در کامپایلر -تنظیمات پروژه -روش های پروگرام کردن میکروکنترلر 3. -راه اندازی پورت های ورودی و خروجی میکروکنترلر -فرمان دادن به LED -اتصال کلید به پورت های میکروکنترلر -راه اندازی موتور با پورت های میکروکنترلر -راه اندازی Seven segment -راه اندازی نمایشگرها کاراکتری (character LCD) 4. راه اندازی واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال(ADC) -انجام پروژه ولتمتر دیجیتال با واحد ADC -انجام پروژه دماسنج با واحد ADC 5. -راه اندازی واحد وقفه خارجی (External Interrup) -آشنایی با مفهوم وقفه -راه اندازی واحد سیستم توقف اضطراری 6.-راه اندازی واحد Timer/counter -استفاده از تایمر برای ایجاد تاخیر -استفاده از تایمر به منظور ایجاد زمان بندی برای رسیدگی به امور مختلف -استفاده از تایمر برای تولید فرکانس روی پایه خروجی تایمر -تنظیم تایمر برای حالت pwn -استفاده از pwn برای کنترل سرعت موتور -استفاده از pwn برای کنترل شدت نور لامپ -استفاده از counter برای ساخت فرکانس متر -استفاده ار کانتر برای سیستم شمارش خودروهای پارکینگ 7. راه اندازی واحد ارتباط سریال (USART) -معرفی کاربرد واحد سریال -برقراری ارتباط سریال بین میکروکنترلرها -آشنایی با مبدل های سریال به USB -برقراری ارتباط بین میکروکنترلر و کامپیوتر با استفاده از مبدل های به سریال USB -برقراری ارتباط بین میکروکنترلر و کامپیوتر از طریق RS232 8.راه اندازی پروژه -پروژه راه اندازی ارتباط بیسیم بین میکروکنترلرها -پروژه ارسال SMS با میکروکنترلر -پروژه شفت انکودر برای کنترل دقیق موقعیت و سرعت موتور برای دوره پیشرفته : 1-راه اندازی نمایشگرهای گرافیکی(Graphic LCD) -رسم دایره و مربع روی نمایشگر گرافیکی -بررسی نحوه تبدیل عکس به فرمت استاندارد جهت نمایش بر روی نمایشگر گرافیکی -نمایش عکس روی نمایشگرهای گرافیکی 2. راه اندازی پروتکل SPI -شبکه کردن میکزوکنترلرها 3.راه اندازی کارت های حافظه SD CART -آشنایی با فایل سیستم و ساختار FAT -نحوه ایجاد فایل روی کارت حافظه -نحوه نوشتن و خواندن از کارت حافظه 4. راه اندازی نمایشگرهای رنگی (TFT LCD) -معرفی انواع نمایشگرهای رنگی -کشیدن چهارضلعی و دایره بر روی نمایشگر -نمایش عکس های رنگی بر روی نمایشگر 5.راه اندازی صفحات تاچ (Touch panel) -معرفی انواع صفحات تاچ و ویژگی هر کدام -معرفی روش های مختلف برقراری ارتباط با صفحات با صفحات تاچ مقاومتی -نحوه کالیبراسیون صفحات تاچ مقاومتی 6راه اندازی پروتکل 12C -معرفی پروتکل 12C و نحوه عملکرد آن -راه اندازی آی سی DS1307 که یک RTC (آی سی ساعت دقیق) می باشد -راه اندازی سخت افزاری و نرم افزاری 12C 7.راه اندازی حالت های کاهش مصرف توان -بررسی انواع حالت های کاهش مصرف توان و ویژگی های هر کدام -نحوه تنظیم هر یک از حالت های کاهش مصرف توان 8.Boot Loader -معرفی Boot Loader -نحوه برنامه نویسی برای Boot Loader -معرفی Boot Loader های آماده 9. فیوز بیت ها -دسته بندی فیوز بیت ها -بررسی کاربرد فیوز بیت ها -بررسی نحوه تنظیم هر گروه فیوزبیت ها 10. طراحی سخت افزار برای یک برد AVR -آشنایی با طراحی بخش تغذیه -آشنایی با طراحی بخش المان های قدرت -آشنایی با طراحی بخش دیجیتال


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۹۰ دقیقه
    ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۱ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی