دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها برنامه نویسی متلب آموزش الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری ( ICA )

آموزش الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری ( ICA )

توضیحات تدریس

• منشا ظهور الگوریتم رقابت استعماری • تشریح ماهیت الگوریتم رقابت استعماری • شباهت ها و تفاوت های موجود بین ICA و الگوریتم ژنتیک کدام است • تعریف مفهوم استعمارگر و مستعمره از دیدگاه الگوریتمیک • ارکان اساسی الگوریتم رقابت استعماری را شناسایی کنیم • ظهور امپراطوری ها به زبان الگوریتم ICA • مفهوم سیاست همسان سازی چیست • دلیل رغبت کلونی ها به جذب توسط استعمارگر کدام است • اجزاء کلی سیاست جذب به زبان ریاضی • اجزا اصلی سیاست جذب به زبان الگوریتمیک • دلیل وجود برخی ضرایب در معادله ریاضی تابع همسان ساز • ساختار کلی رقابت بین استعمارگران در تصرف کلونی های بیشتر • انقلاب، پدیده ای جهت دستیابی به بهینه سراسری (Global Optimum) • چگونه استعمارگران دچار انقلاب درونی می شوند (بیان الگوریتمیک) • کلونی ها و مستعمرات را دستخوش انقلاب کنیم • مقایسه وضعیت کلونی های انقلاب زده با استعمارگران • محاسبه قدرت هر امپراطور و مقایسه آن با قدرت سایر استعمارگران • تسخیر کلونی ها توسط استعمارگر رقیب • زوال و سقوط امپراطوری • تصرف یک امپراطوری توسط امپراطوران رقیب • گسترش قلمرو و دامنه نفوذ تا تسخیر کلیه کشورها و دستیابی به جواب آپتیمال • مثال استادی: بهینه سازی کلیه پارامترهای سیستم استنتاج فازی ـ عصبی (ANFIS)


توضیحات تدریس

• منشا ظهور الگوریتم رقابت استعماری • تشریح ماهیت الگوریتم رقابت استعماری • شباهت ها و تفاوت های موجود بین ICA و الگوریتم ژنتیک کدام است • تعریف مفهوم استعمارگر و مستعمره از دیدگاه الگوریتمیک • ارکان اساسی الگوریتم رقابت استعماری را شناسایی کنیم • ظهور امپراطوری ها به زبان الگوریتم ICA • مفهوم سیاست همسان سازی چیست • دلیل رغبت کلونی ها به جذب توسط استعمارگر کدام است • اجزاء کلی سیاست جذب به زبان ریاضی • اجزا اصلی سیاست جذب به زبان الگوریتمیک • دلیل وجود برخی ضرایب در معادله ریاضی تابع همسان ساز • ساختار کلی رقابت بین استعمارگران در تصرف کلونی های بیشتر • انقلاب، پدیده ای جهت دستیابی به بهینه سراسری (Global Optimum) • چگونه استعمارگران دچار انقلاب درونی می شوند (بیان الگوریتمیک) • کلونی ها و مستعمرات را دستخوش انقلاب کنیم • مقایسه وضعیت کلونی های انقلاب زده با استعمارگران • محاسبه قدرت هر امپراطور و مقایسه آن با قدرت سایر استعمارگران • تسخیر کلونی ها توسط استعمارگر رقیب • زوال و سقوط امپراطوری • تصرف یک امپراطوری توسط امپراطوران رقیب • گسترش قلمرو و دامنه نفوذ تا تسخیر کلیه کشورها و دستیابی به جواب آپتیمال • مثال استادی: بهینه سازی کلیه پارامترهای سیستم استنتاج فازی ـ عصبی (ANFIS)


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۶ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی