دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها برنامه نویسی متلب الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

توضیحات تدریس

• آشنایی با کلیات الگوریتم ازدخام ذرات • تفاوت های میان الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک • با شباهت های موجود بین دو الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک آشنا شویم • مولفه های اصلی الگوریتم ازدحام ذرات • توصیف ساختار کلی الگوریتم ازدحام ذرات بصورت گام به گام • مفهوم بردار های سرعت و موقعیت به زبان ساده • روش به روز رسانی موقعیت ذره را بیاموزیم • گام حرکت ذرات در روند دستیابی به مقدار بهینه چگونه صورت می گیرد • توصیف معادلات حاکم بر الگوریتم ازدحام ذرات به زبان ساده • ویژگی های الگوریتم ازدحام ذرات • استفاده از کتابخانه متلب جهت بکارگیری الگوریتم ازدحام ذرات • با کلیه متدها و تنظیمات پرکاربرد تابع کتابخانه ای آشنا شویم • نحوه استفاده از توابع و تنظیمات پیش فرض جهت حل مسائل • صفر تا صد نحوه کدنویسی و استفاده از PSO بدون بکارگیری توابع کتابخانه ای بصورت گام به گام • مفهوم اینرسی و شتاب در حرکت • مفهوم رکود در نتایج و آشنایی با انواع شرایط خاتمه الگوریتم • تعریف توده اولیه و توده های پیرو در حلقه کنترل • دستیابی به نتایج اولیه و نتایج به روز رسانی شده با استفاده از توابع User Defimed • شناسایی و ذخیره سازی گام به گام بهترین نتایج • ترسیم نمودار رکود جهت تعیین تعداد مناسب تکرار و تعریف میزان توده اولیه • استخراج نتایج کلی و تولید ماتریس مقادیر جواب جهت استفاده در مقالات و پایان نامه • مثال استادی: بهینه سازی وزن و بایس شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی تراز سطح ایستابی دشت داراب (اعداد واقعی)


توضیحات تدریس

• آشنایی با کلیات الگوریتم ازدخام ذرات • تفاوت های میان الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک • با شباهت های موجود بین دو الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک آشنا شویم • مولفه های اصلی الگوریتم ازدحام ذرات • توصیف ساختار کلی الگوریتم ازدحام ذرات بصورت گام به گام • مفهوم بردار های سرعت و موقعیت به زبان ساده • روش به روز رسانی موقعیت ذره را بیاموزیم • گام حرکت ذرات در روند دستیابی به مقدار بهینه چگونه صورت می گیرد • توصیف معادلات حاکم بر الگوریتم ازدحام ذرات به زبان ساده • ویژگی های الگوریتم ازدحام ذرات • استفاده از کتابخانه متلب جهت بکارگیری الگوریتم ازدحام ذرات • با کلیه متدها و تنظیمات پرکاربرد تابع کتابخانه ای آشنا شویم • نحوه استفاده از توابع و تنظیمات پیش فرض جهت حل مسائل • صفر تا صد نحوه کدنویسی و استفاده از PSO بدون بکارگیری توابع کتابخانه ای بصورت گام به گام • مفهوم اینرسی و شتاب در حرکت • مفهوم رکود در نتایج و آشنایی با انواع شرایط خاتمه الگوریتم • تعریف توده اولیه و توده های پیرو در حلقه کنترل • دستیابی به نتایج اولیه و نتایج به روز رسانی شده با استفاده از توابع User Defimed • شناسایی و ذخیره سازی گام به گام بهترین نتایج • ترسیم نمودار رکود جهت تعیین تعداد مناسب تکرار و تعریف میزان توده اولیه • استخراج نتایج کلی و تولید ماتریس مقادیر جواب جهت استفاده در مقالات و پایان نامه • مثال استادی: بهینه سازی وزن و بایس شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی تراز سطح ایستابی دشت داراب (اعداد واقعی)


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۶ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی