دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها برنامه نویسی آموزش PHP تدریس برنامه نویسی کلین کد لاراول

تدریس برنامه نویسی کلین کد لاراول

توضیحات تدریس

در صنعت برنامه نویسی استفاده مجدد از کد مهمترین اولویت برای شرکت های نرم افزاری می باشد به همین دلیل شرکت های خارجی یا شرکت های بزرگ نرم افزاری برای مصاحبه و جذب برنامه نویس بجز کار بلد بودن برنامه نویس به نحوه پیاده سازی کد و تبعیت از استانداردهای کد نویسی توجه زیادی دارند. اگر میخواهید برای کار کردن در شرکت های خارجی به عنوان دولوپر آماده شوید باید کد نویسی استاندارد را بلد باشید و همچنین بر اساس پوزیشن خود طراحی سیستم را بدانید. بسیاری از برنامه نویسان بدون طراحی دقیق سیستم اقدام به برنامه نویسی می کنند و در کد نویسی استاندارد های کد نویسی یا به اصطلاح کلین کد را رعایت نمیکنند. شما ممکن است با هر نوع کد نویسی بتوانید پروژه کوچکی را توسعه دهید اما با رعایت نکردن استاندارد های کلین کد و طراحی سیستم نخواهید توانست سیستم ارزشمندی را تولید کنید. از دید تیم نرم افزاری برنامه نویس که کلین کد نمیداند - برنامه نویسی که تست سناریو نمیداند و برنامه نویسی که طراحی سیستم را بلد نیست مناسب برای همکاری نیست. استفاده از اموخته های این دوره شما را به برنامه نویسی تبدیل میکنه که مورد درخواست هر شرکتی باشید.


توضیحات تدریس

در صنعت برنامه نویسی استفاده مجدد از کد مهمترین اولویت برای شرکت های نرم افزاری می باشد به همین دلیل شرکت های خارجی یا شرکت های بزرگ نرم افزاری برای مصاحبه و جذب برنامه نویس بجز کار بلد بودن برنامه نویس به نحوه پیاده سازی کد و تبعیت از استانداردهای کد نویسی توجه زیادی دارند. اگر میخواهید برای کار کردن در شرکت های خارجی به عنوان دولوپر آماده شوید باید کد نویسی استاندارد را بلد باشید و همچنین بر اساس پوزیشن خود طراحی سیستم را بدانید. بسیاری از برنامه نویسان بدون طراحی دقیق سیستم اقدام به برنامه نویسی می کنند و در کد نویسی استاندارد های کد نویسی یا به اصطلاح کلین کد را رعایت نمیکنند. شما ممکن است با هر نوع کد نویسی بتوانید پروژه کوچکی را توسعه دهید اما با رعایت نکردن استاندارد های کلین کد و طراحی سیستم نخواهید توانست سیستم ارزشمندی را تولید کنید. از دید تیم نرم افزاری برنامه نویس که کلین کد نمیداند - برنامه نویسی که تست سناریو نمیداند و برنامه نویسی که طراحی سیستم را بلد نیست مناسب برای همکاری نیست. استفاده از اموخته های این دوره شما را به برنامه نویسی تبدیل میکنه که مورد درخواست هر شرکتی باشید.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۵۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

در صورتی که شما تجربه کاری و برنامه نویسی داشته باشید مطالب دوره را از قبل تجربه کردید و تغییرات برای شما جذاب خواهد بود اما اگر تجربه برنامه نویسی نداشته باشید از اول یاد میگیرید که استاندارد کد بنویسید

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۸ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی