دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها برنامه نویسی پایتون آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

توضیحات تدریس

آموزش موارد ابتدایی و بیست برنامه نویسی آموزش اصول اولیه برنامه نویسی آموزش دستورات ابتدایی ( تعریف متغیر، اعمال ریاضی، گرفتن خروجی و...) آموزش متغیر های نوع str آموزش متغیر های نوع int و float معرفی لیست ها آموزش کار با لیست ها آموزش دیکشنری ها معرفی value و key آموزش حلقه for آموزش حلقه while آموزش شرط ها آموزش دانلود کردم کتابخانه آشنایی با دستور pip آموزش import کردن کتابخانه معرفی و آموزش چندین کتابخانه کاربردی آموزش اتصال به اینترنت آموزش استخراج اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اینترنت آموزش انواع متد های request آموزش ساخت function آموزش ساخت class انجام چندین پروژه برای درک مطلب آموزش گرفتن خروجی exe


توضیحات تدریس

آموزش موارد ابتدایی و بیست برنامه نویسی آموزش اصول اولیه برنامه نویسی آموزش دستورات ابتدایی ( تعریف متغیر، اعمال ریاضی، گرفتن خروجی و...) آموزش متغیر های نوع str آموزش متغیر های نوع int و float معرفی لیست ها آموزش کار با لیست ها آموزش دیکشنری ها معرفی value و key آموزش حلقه for آموزش حلقه while آموزش شرط ها آموزش دانلود کردم کتابخانه آشنایی با دستور pip آموزش import کردن کتابخانه معرفی و آموزش چندین کتابخانه کاربردی آموزش اتصال به اینترنت آموزش استخراج اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اینترنت آموزش انواع متد های request آموزش ساخت function آموزش ساخت class انجام چندین پروژه برای درک مطلب آموزش گرفتن خروجی exe


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۹۰ دقیقه
    ۶۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۳ اسفند ۱۴۰۱
خدمت با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی