دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها برنامه نویسی پایتون آموزش پایتون از مبتدی تا پیشرفته

آموزش پایتون از مبتدی تا پیشرفته

توضیحات تدریس

تدریس شامل آموزش مهارت های فوق خواهد بود: به علت مشغله کاری بنده قبل از حضور در دوره ها پیام دهید تا تایم هماهنگ شود. آموزش برنامه نویسی Python مقدماتی: آشنایی با Python مبانی Python متغیرها و انواعشان لیست در Python Functionها در Python و استفاده از Package ها پکیج Numpy پکیج Matplotlib کار با دیکشنری ها پکیج Pandas شرط ها و حلقه ها (Loops and Conditions) نوشتن تابع در Python ورود و پاکسازی داده (Data Cleansing) ورود از منابع اطلاعات مختلف از جمله فایل های CSN ,SAS ,MATLAB ,Data Base Flat, Excel ورود اطلاعات از Internet ,API دوره پیشرفته: 1.برنامه‌نویسی شی‌گرا 2.کار با دیتابیس‌ها در پایتون 3. Web scraping با پایتون 4.اشاره کوتاه به AI


توضیحات تدریس

تدریس شامل آموزش مهارت های فوق خواهد بود: به علت مشغله کاری بنده قبل از حضور در دوره ها پیام دهید تا تایم هماهنگ شود. آموزش برنامه نویسی Python مقدماتی: آشنایی با Python مبانی Python متغیرها و انواعشان لیست در Python Functionها در Python و استفاده از Package ها پکیج Numpy پکیج Matplotlib کار با دیکشنری ها پکیج Pandas شرط ها و حلقه ها (Loops and Conditions) نوشتن تابع در Python ورود و پاکسازی داده (Data Cleansing) ورود از منابع اطلاعات مختلف از جمله فایل های CSN ,SAS ,MATLAB ,Data Base Flat, Excel ورود اطلاعات از Internet ,API دوره پیشرفته: 1.برنامه‌نویسی شی‌گرا 2.کار با دیتابیس‌ها در پایتون 3. Web scraping با پایتون 4.اشاره کوتاه به AI


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۹۰ دقیقه
    ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۱ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی