دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها تعمیرات آموزش طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

آموزش طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

توضیحات تدریس

مبانی تصفیه آب و فاضلاب، معرفی روش ها و تجهیزات مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب، آموزش طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب به روش های گوناگون، آموزش شبیه سازی تصفیه خانه های فاضلاب ، یکی از بزرگترین مشکلات در اجرای تصفیه خانه های فاضلاب، علاوه بر هزینه بالای درخواستی از شرکت های پیمانکار، عدم اطمینان از جوابدهی و رفع مشکل آلودگی محیط زیست می باشد که ناشی از طراحی ضعیف و بدون داشتن اطلاعات مهندسی کافی می باشد و خود کارفرما تمایل به اجرای تصفیه خانه دارد تا در هزینه ها صرفه جویی نماید و از پتانسیل های اچرایی خود استفاده نماید. از سوی دیگر گاهی شرکت هایی که به سیستم های تصفیه فاضلاب نیاز دارند جهت اجرای کار یا ارائه آن به یک شرکت پیمانکار اطلاعات اولیه کافی نداشته و برای انتخاب بهترین روش تصفیه ، برآورد قیمت تقریبی یا نظارت بر کار پیمانکار دچار سردرگمی شده و هریک از پیشنهاد دهندگان روش تصفیه و تجهیزات متفاوتی ارائه می دهند. برای حل این مشکل مجموعه مهندسی آموت با مدیریت آقای مهندس رضا خیاط مقدم با داشتن سالها تجربه بعنوان طراح، پیمانکار، ناظر و متخصص تصفیه انواع فاضلاب و پساب های صنعتی و ارائه خدمات فوق برای بسیاری از شرکت های پیمانکار در این زمینه از جمله طراحی تصفیه خانه، انتخاب بهترین روش تصفیه ، انتخاب بهترین تجهیزات ، تهیه دفترچه محاسبات، نظارت بر خرید تجهیزات، ساخت ابنیه و نظارت بر نصب و راه اندازی تصفیه خانه های متعدد، تهیه دستورالعمل بهره برداری و آموزش به اپراتور های تصفیه خانه فاضلاب، آماده ارائه این خدمات به شرکت ها بشرح زیر می باشد: - ارزیابی واحد های تولید کننده پساب و انتخاب بهترین روش تصفیه ، - طراحی بنیادی (Basic Design) تصفیه خانه و برآورد هزینه اجرا و مشخصات طرح و پیش بینی افزایش ظرفیت های آتی ، - شبیه سازی تصفیه خانه با استفاده از نرم افزار های به روز دنیا، • طراحی تفصیلی (Detailed Design) و ارائه نقشه های فرایندی و مهندسی PFD , PID و مشخصات دقیق مخازن، متریال و تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه و ارائه کتابچه محاسبات و طراحی تصفیه خانه ، - مشاوره ونظارت بر اجرای مخازن بتنی، لوله کشی ها، کابل کشی ها و نصب کلیه تجهیزات، - آموزش بهره برداری و تعمیرات به کارکنان معرفی شده توسط کارفرما، - ارائه دستورالعمل کتبی بهره برداری ، همچنین جهت گسترش دانش کاربردی و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه امکان آموزش و ارائه تجربیات بصورت دروه های آموزشی برای دانشجویان یا فعالان در این صنعت وجود دارد.


توضیحات تدریس

مبانی تصفیه آب و فاضلاب، معرفی روش ها و تجهیزات مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب، آموزش طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب به روش های گوناگون، آموزش شبیه سازی تصفیه خانه های فاضلاب ، یکی از بزرگترین مشکلات در اجرای تصفیه خانه های فاضلاب، علاوه بر هزینه بالای درخواستی از شرکت های پیمانکار، عدم اطمینان از جوابدهی و رفع مشکل آلودگی محیط زیست می باشد که ناشی از طراحی ضعیف و بدون داشتن اطلاعات مهندسی کافی می باشد و خود کارفرما تمایل به اجرای تصفیه خانه دارد تا در هزینه ها صرفه جویی نماید و از پتانسیل های اچرایی خود استفاده نماید. از سوی دیگر گاهی شرکت هایی که به سیستم های تصفیه فاضلاب نیاز دارند جهت اجرای کار یا ارائه آن به یک شرکت پیمانکار اطلاعات اولیه کافی نداشته و برای انتخاب بهترین روش تصفیه ، برآورد قیمت تقریبی یا نظارت بر کار پیمانکار دچار سردرگمی شده و هریک از پیشنهاد دهندگان روش تصفیه و تجهیزات متفاوتی ارائه می دهند. برای حل این مشکل مجموعه مهندسی آموت با مدیریت آقای مهندس رضا خیاط مقدم با داشتن سالها تجربه بعنوان طراح، پیمانکار، ناظر و متخصص تصفیه انواع فاضلاب و پساب های صنعتی و ارائه خدمات فوق برای بسیاری از شرکت های پیمانکار در این زمینه از جمله طراحی تصفیه خانه، انتخاب بهترین روش تصفیه ، انتخاب بهترین تجهیزات ، تهیه دفترچه محاسبات، نظارت بر خرید تجهیزات، ساخت ابنیه و نظارت بر نصب و راه اندازی تصفیه خانه های متعدد، تهیه دستورالعمل بهره برداری و آموزش به اپراتور های تصفیه خانه فاضلاب، آماده ارائه این خدمات به شرکت ها بشرح زیر می باشد: - ارزیابی واحد های تولید کننده پساب و انتخاب بهترین روش تصفیه ، - طراحی بنیادی (Basic Design) تصفیه خانه و برآورد هزینه اجرا و مشخصات طرح و پیش بینی افزایش ظرفیت های آتی ، - شبیه سازی تصفیه خانه با استفاده از نرم افزار های به روز دنیا، • طراحی تفصیلی (Detailed Design) و ارائه نقشه های فرایندی و مهندسی PFD , PID و مشخصات دقیق مخازن، متریال و تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه و ارائه کتابچه محاسبات و طراحی تصفیه خانه ، - مشاوره ونظارت بر اجرای مخازن بتنی، لوله کشی ها، کابل کشی ها و نصب کلیه تجهیزات، - آموزش بهره برداری و تعمیرات به کارکنان معرفی شده توسط کارفرما، - ارائه دستورالعمل کتبی بهره برداری ، همچنین جهت گسترش دانش کاربردی و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه امکان آموزش و ارائه تجربیات بصورت دروه های آموزشی برای دانشجویان یا فعالان در این صنعت وجود دارد.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی