دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها نرم افزار فتوشاپ اموزش فتوشاپ در زمینه معماری و گرافیک دیزاین

اموزش فتوشاپ در زمینه معماری و گرافیک دیزاین

توضیحات تدریس

برگزاری دوره و ورکشاپ فتوشاپ معماری در دانشکده های معماری گرافیک دیزاینر در دفتر معماری و تهیه شیت های ارائه و پرزانته پروژه دوره فتوشاپ معماری دوره ای مخصوص دانشجویان معماری و مرمت در زمینه ارائه بهتر و با گرافیک بالاتر پروژه ها است. دوره با اموزش کلیه ابزارهای فتوشاپ به طور جامع و مورد نیاز شروع شده و در ادامه با انجام پروژه هایی استفاده دقیق تر و کاربردی تر هر یک از ابزار ها اموزش داده خواهد شد. به دانشجویان فایلی از ایتم ها و تصاویر گرافیکی جذاب جهت تکمیل پروژه ها به طور رایگان داده خواهدشد و تمرینات انجام شده از سوی دانشجویان بررسی و رفع اشکال می گردد. در انتهای جلسات یک جلسه رایگان ورکشاپ شیت بندی هم ارائه خواهد شد.


توضیحات تدریس

برگزاری دوره و ورکشاپ فتوشاپ معماری در دانشکده های معماری گرافیک دیزاینر در دفتر معماری و تهیه شیت های ارائه و پرزانته پروژه دوره فتوشاپ معماری دوره ای مخصوص دانشجویان معماری و مرمت در زمینه ارائه بهتر و با گرافیک بالاتر پروژه ها است. دوره با اموزش کلیه ابزارهای فتوشاپ به طور جامع و مورد نیاز شروع شده و در ادامه با انجام پروژه هایی استفاده دقیق تر و کاربردی تر هر یک از ابزار ها اموزش داده خواهد شد. به دانشجویان فایلی از ایتم ها و تصاویر گرافیکی جذاب جهت تکمیل پروژه ها به طور رایگان داده خواهدشد و تمرینات انجام شده از سوی دانشجویان بررسی و رفع اشکال می گردد. در انتهای جلسات یک جلسه رایگان ورکشاپ شیت بندی هم ارائه خواهد شد.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۹۰ دقیقه
    ۱۳۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

10 الی 12 جلسه

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی