دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها نرم افزار آلتیوم دیزاینر تدریس مبتدی و حرفه ای نرم افزار آلتیوم دیزاینر

تدریس مبتدی و حرفه ای نرم افزار آلتیوم دیزاینر

توضیحات تدریس

آموزش نرم افزار پرکاربرد آلتیوم دیزاینر که برای طراحی برد های الکترونیکی به کار میرود به صورت بسیار ساده و روان ابتدا ما به شما چیزهای ابتدایی آلتیوم دیزاینر مثل فراخواندن کتابخانه ها و ساخت پروژه رو یاد میدهیم و سپس به شما یاد میدهیم چگونه شماتیک برد را انجام دهید و ان را وارد پی سی بی ویزارد کنید. آموزش نرم افزار پرکاربرد آلتیوم دیزاینر که برای طراحی برد های الکترونیکی به کار میرود به صورت بسیار ساده و روان ابتدا ما به شما چیزهای ابتدایی آلتیوم دیزاینر مثل فراخواندن کتابخانه ها و ساخت پروژه رو یاد میدهیم و سپس به شما یاد میدهیم چگونه شماتیک برد را انجام دهید و ان را وارد پی سی بی ویزارد کنید.


توضیحات تدریس

آموزش نرم افزار پرکاربرد آلتیوم دیزاینر که برای طراحی برد های الکترونیکی به کار میرود به صورت بسیار ساده و روان ابتدا ما به شما چیزهای ابتدایی آلتیوم دیزاینر مثل فراخواندن کتابخانه ها و ساخت پروژه رو یاد میدهیم و سپس به شما یاد میدهیم چگونه شماتیک برد را انجام دهید و ان را وارد پی سی بی ویزارد کنید. آموزش نرم افزار پرکاربرد آلتیوم دیزاینر که برای طراحی برد های الکترونیکی به کار میرود به صورت بسیار ساده و روان ابتدا ما به شما چیزهای ابتدایی آلتیوم دیزاینر مثل فراخواندن کتابخانه ها و ساخت پروژه رو یاد میدهیم و سپس به شما یاد میدهیم چگونه شماتیک برد را انجام دهید و ان را وارد پی سی بی ویزارد کنید.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۶۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

حداقل ماهی۱۰میلیون

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۱ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی