دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

تدریس لومیون

توضیحات تدریس

در این دوره بصورت مفید تمامی نکات مهم متریال دهی متریال سازی و منطبق کردن آنها با کار مورد نظر طریقه رندرگیری رئال طریقه و زاویه ی ساخت انیمیشن و … آموزش داده میشود . در این رابطه شایان به ذکر است که از برنامه های مختلف مدل سازی اعم از اسکچاپ ، تریدی مکس ، رویت و … مدل ها به لومیون منتقل شده و اسکیل آنها تنظیم گردیده و کار های لازمه بر روی مدل انجام میگیرد . یکی از مهمترین امور کاری در رابطه با لومیون چگونگی منطبق کردن متریال و تنظیم دوربین برای رندر رئال و از همه مهمتر نوردهی ب رندر و نورپردازی حجم مورد نظر است ک تمامی اینها مورد بررسی دقیق و جامع قرار میگیرد. در این دوره تمام باید ها و نباید های لازمه در لومیون با دقت و بصورت مفید بیان میگردند .


سطح آموزش

مبتدی: برای کسانی که می خواهند تازه شروع به یادگیری کنند

متوسط: برای کسانی که آشنایی دارند و تا حدی بلدند

حرفه ای: برای کسانی که بلدند ولی می خواهند بیشتر یاد بگیرند


توضیحات تدریس

در این دوره بصورت مفید تمامی نکات مهم متریال دهی متریال سازی و منطبق کردن آنها با کار مورد نظر طریقه رندرگیری رئال طریقه و زاویه ی ساخت انیمیشن و … آموزش داده میشود . در این رابطه شایان به ذکر است که از برنامه های مختلف مدل سازی اعم از اسکچاپ ، تریدی مکس ، رویت و … مدل ها به لومیون منتقل شده و اسکیل آنها تنظیم گردیده و کار های لازمه بر روی مدل انجام میگیرد . یکی از مهمترین امور کاری در رابطه با لومیون چگونگی منطبق کردن متریال و تنظیم دوربین برای رندر رئال و از همه مهمتر نوردهی ب رندر و نورپردازی حجم مورد نظر است ک تمامی اینها مورد بررسی دقیق و جامع قرار میگیرد. در این دوره تمام باید ها و نباید های لازمه در لومیون با دقت و بصورت مفید بیان میگردند .


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۹۰ دقیقه
    ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۳ اسفند ۱۴۰۱
خدمت با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی