دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها نرم افزار پروتئوس (Proteus) آموزش دوره هاي مقدماتي و پيشرفته GIS

آموزش دوره هاي مقدماتي و پيشرفته GIS

توضیحات تدریس

مدرس دوره هاي آموزش مقدماتي و پيشرفته GIS از سال ۱۳۸۷ تا کنون برگزاری دوره مقدماتی GIS به مدت 55 ساعت و دوره پیشرفته به مدت 54 ساعت سرفصل های ارائه شده در دوره های آموزشی : آشنايی با دادهها و اطالعات در GIS معرفی نرم افزارهای مختلف در زمینهGIS آشنايی با مفاهیم اولیه انواع سیستمهای تصويری و نحوه رفرنسکردن نقشهها رقومی نمودن فايلهای غیر رقومی آشنايی با مفهوم پايگاه داده ، مديريت دادهها و طبقهبندی دادهها بر اساس موضوع و يا نوع دادهها با استفاده از نرم افزار catalog Arc بررسی توابع Tools Analysis از جمله ... Proximity ،Overlay، Extract، معرفی ساختار دادهها گسسته و پیوسته تعريف درونيابی و لزوم کاربرد آن ، Analyst Spatial توابع 3D Analysis تهیه خروجی(MXD)


توضیحات تدریس

مدرس دوره هاي آموزش مقدماتي و پيشرفته GIS از سال ۱۳۸۷ تا کنون برگزاری دوره مقدماتی GIS به مدت 55 ساعت و دوره پیشرفته به مدت 54 ساعت سرفصل های ارائه شده در دوره های آموزشی : آشنايی با دادهها و اطالعات در GIS معرفی نرم افزارهای مختلف در زمینهGIS آشنايی با مفاهیم اولیه انواع سیستمهای تصويری و نحوه رفرنسکردن نقشهها رقومی نمودن فايلهای غیر رقومی آشنايی با مفهوم پايگاه داده ، مديريت دادهها و طبقهبندی دادهها بر اساس موضوع و يا نوع دادهها با استفاده از نرم افزار catalog Arc بررسی توابع Tools Analysis از جمله ... Proximity ،Overlay، Extract، معرفی ساختار دادهها گسسته و پیوسته تعريف درونيابی و لزوم کاربرد آن ، Analyst Spatial توابع 3D Analysis تهیه خروجی(MXD)


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی