دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها نرم افزار پروتئوس (Proteus) آموزش نرم افزار مایکروسافت پراجکت

آموزش نرم افزار مایکروسافت پراجکت

توضیحات تدریس

سرفصل دوره مقدماتی : نحوه ورود به نرم افزار - کنترل مشخصات - آشنایی با wbs - نحوه کار با فعالیت ها - اصول ایجاد مایلستون - کار با کد های wbs - نحوه زمانبندی دستی و خودکار - فعالیت های recurring - اشنایی با time line - اصول کار با تقویم ها - روابط - پیش نیازی و پس نیازی - قید ها - مفاهیم deadline و شناوری - فعالیت های بحرانی - نحوه سفارشی کردن نمای گانت - منابع - تخصیص منابع سرفصل دوره متوسط و پیشرفته : کنترل منابع و فعالیت ها - اشنایی با تسطیح منابع - تعریف هزینه ها - گروه بندی فعالیت ها - فیلتر کردن فعالیت ها - روابط خارجی - نماها - ثبت اطلاعات واقعی - گزارش ها - گزارشات سفارشی - تهیه و تنظیمات پرینت - ماکرو ها


توضیحات تدریس

سرفصل دوره مقدماتی : نحوه ورود به نرم افزار - کنترل مشخصات - آشنایی با wbs - نحوه کار با فعالیت ها - اصول ایجاد مایلستون - کار با کد های wbs - نحوه زمانبندی دستی و خودکار - فعالیت های recurring - اشنایی با time line - اصول کار با تقویم ها - روابط - پیش نیازی و پس نیازی - قید ها - مفاهیم deadline و شناوری - فعالیت های بحرانی - نحوه سفارشی کردن نمای گانت - منابع - تخصیص منابع سرفصل دوره متوسط و پیشرفته : کنترل منابع و فعالیت ها - اشنایی با تسطیح منابع - تعریف هزینه ها - گروه بندی فعالیت ها - فیلتر کردن فعالیت ها - روابط خارجی - نماها - ثبت اطلاعات واقعی - گزارش ها - گزارشات سفارشی - تهیه و تنظیمات پرینت - ماکرو ها


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۵ فروردين ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی