دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

آموزش کار با نرم افزار spss

توضیحات تدریس

با سلام بنده کارشناس و مدرس آمار و مسلط به نرم افزار spss می باشم که چندین دوره کارگاه تحلیل پروژه های آماری با نرم افزار spss برگزار نمودم. یک دوره فشرده ۸ ساعته آموزش صفرتاصد این نرم افزار را پیشنهاد می کنم. این دوره شامل آشنایی با محیط و منوهای نرم افزار تعریف متغیر ها ورود پرسشنامه انحام عملیات مختلف روی داده ها، بررسی پایایی پرسشنامه، انجام آزمون های مختلف پارامتری و ناپارامتری شامل بررسی نرمال بودن داده ها، آزمون های فرض مقایسه میانگین تک نمونه ای و چند نمونه ای ، آنالیز واریانس، همبستگی و رکرسیون و ... می باشد. تحلیل نتایج در هر مرحله آموزش داده می شود. سطوح دیگری شامل خوشه بندی و ... در مراحل بعدی پیشنهاد می شود. موفق باشید.


سطح آموزش

مبتدی: برای کسانی که می خواهند تازه شروع به یادگیری کنند

متوسط: برای کسانی که آشنایی دارند و تا حدی بلدند

حرفه ای: برای کسانی که بلدند ولی می خواهند بیشتر یاد بگیرند


توضیحات تدریس

با سلام بنده کارشناس و مدرس آمار و مسلط به نرم افزار spss می باشم که چندین دوره کارگاه تحلیل پروژه های آماری با نرم افزار spss برگزار نمودم. یک دوره فشرده ۸ ساعته آموزش صفرتاصد این نرم افزار را پیشنهاد می کنم. این دوره شامل آشنایی با محیط و منوهای نرم افزار تعریف متغیر ها ورود پرسشنامه انحام عملیات مختلف روی داده ها، بررسی پایایی پرسشنامه، انجام آزمون های مختلف پارامتری و ناپارامتری شامل بررسی نرمال بودن داده ها، آزمون های فرض مقایسه میانگین تک نمونه ای و چند نمونه ای ، آنالیز واریانس، همبستگی و رکرسیون و ... می باشد. تحلیل نتایج در هر مرحله آموزش داده می شود. سطوح دیگری شامل خوشه بندی و ... در مراحل بعدی پیشنهاد می شود. موفق باشید.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۳ اسفند ۱۴۰۱
خدمت با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی