دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها نرم افزار پروتئوس (Proteus) تدریس مقدماتی و ‍ پیشرفته نرم افزار spss

تدریس مقدماتی و ‍ پیشرفته نرم افزار spss

توضیحات تدریس

مباحث مربوط به آموزش spss با شرح کامل تئوری مطلب با ارائه مثال های متعدد جهت تفهمیم روش ها انجام می شود. سپس برای یک دیتای خاص روش آموزش داده شده در نرم افزار اجرا و توضیحات ارائه می گردد. کلاس به دو صورت برگزار خواهد شد: مقدماتی و پیشرفته. در مباحث مقدماتی نحوه ورود داده ها- پاک سازی داده ها- نحوه مصور سازی- آمار توصیفی- ارزیابی پرسشنامه و برخی روش های پارامتری ارائه می گردد. در بخش پیشرفته تحلیل های آماری پیشرفته نظیر تحلیل واریانس دوطرفه- تحلیل کوواریانس- رگرسیون-تحلیل بقا- تحلیل اندازه های تکراری و آزمون های ناپارامتری تدریس می شود. در صورت نیاز دانشجو می توان تنها یک مبحث را انتخاب نمود و با جزئیات بیشتر و مثال های بیشتر تمرکز کرد.


توضیحات تدریس

مباحث مربوط به آموزش spss با شرح کامل تئوری مطلب با ارائه مثال های متعدد جهت تفهمیم روش ها انجام می شود. سپس برای یک دیتای خاص روش آموزش داده شده در نرم افزار اجرا و توضیحات ارائه می گردد. کلاس به دو صورت برگزار خواهد شد: مقدماتی و پیشرفته. در مباحث مقدماتی نحوه ورود داده ها- پاک سازی داده ها- نحوه مصور سازی- آمار توصیفی- ارزیابی پرسشنامه و برخی روش های پارامتری ارائه می گردد. در بخش پیشرفته تحلیل های آماری پیشرفته نظیر تحلیل واریانس دوطرفه- تحلیل کوواریانس- رگرسیون-تحلیل بقا- تحلیل اندازه های تکراری و آزمون های ناپارامتری تدریس می شود. در صورت نیاز دانشجو می توان تنها یک مبحث را انتخاب نمود و با جزئیات بیشتر و مثال های بیشتر تمرکز کرد.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۵۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

گاهی می توان تنها یک مبحث را انتخاب و با یک جلسه آن را فراگرفت. البته این مسئله به انتخاب موضوع بستگی دارد.

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۳۱ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی