دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

تدریس خصوصی رویت

توضیحات تدریس

آموزش رویت استراکچرز فارق التحصیل دانشگاه علم و صنعت با 5 سال سابقه تدریس و طراحی بیش از 80 پروژه ساختمانی مدرس مجتمع فنی تهران فوق لیسانس مهندسی سازه 1- شرح كامل نرم افزار و محیط كاری و تعاریف اولیه 2- دستورات اولیه در ترسیمات مقدماتی Designer-Basic 3- شرح كامل محیط نرم ‌افزار 4- شرح نحوه كار و سیستم نرم ‌افزار 5- آشنایی با Project Browser‌ و صفحات ترسیم 6- تعریف و توضیح Category – Subcategory- Type 7- تنظیم Unit دستور Wall‌ و روش های ترسیم، روش ایجاد Type‌ و یا تغییر Type تنظیمات Element Properties Edit Sketch Profil 8-Menu Bar Option Bar دستور Level‌ و تنظیمات مربوط به آن دستور Door دستور Windows 9-Design Bar Modeling دستور Floor‌ دستور Roof by Footprint Roof By Extrusion دستور Grid دستور Section‌ دستور Column منو View 10- Design Bar Modeling دستور Stairs‌ و روش ‌های ترسیم دستور) Component روش مبلمان کردن پلان ( دستور Ramp دستور ترسیم Railing‌ Element Properties


توضیحات تدریس

آموزش رویت استراکچرز فارق التحصیل دانشگاه علم و صنعت با 5 سال سابقه تدریس و طراحی بیش از 80 پروژه ساختمانی مدرس مجتمع فنی تهران فوق لیسانس مهندسی سازه 1- شرح كامل نرم افزار و محیط كاری و تعاریف اولیه 2- دستورات اولیه در ترسیمات مقدماتی Designer-Basic 3- شرح كامل محیط نرم ‌افزار 4- شرح نحوه كار و سیستم نرم ‌افزار 5- آشنایی با Project Browser‌ و صفحات ترسیم 6- تعریف و توضیح Category – Subcategory- Type 7- تنظیم Unit دستور Wall‌ و روش های ترسیم، روش ایجاد Type‌ و یا تغییر Type تنظیمات Element Properties Edit Sketch Profil 8-Menu Bar Option Bar دستور Level‌ و تنظیمات مربوط به آن دستور Door دستور Windows 9-Design Bar Modeling دستور Floor‌ دستور Roof by Footprint Roof By Extrusion دستور Grid دستور Section‌ دستور Column منو View 10- Design Bar Modeling دستور Stairs‌ و روش ‌های ترسیم دستور) Component روش مبلمان کردن پلان ( دستور Ramp دستور ترسیم Railing‌ Element Properties


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۹۰ دقیقه
    ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۳ اسفند ۱۴۰۱
خدمت با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی