دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها نرم افزار رویت تدریس دوره طراحی داخلی با نرم افزار رویت و مکس

تدریس دوره طراحی داخلی با نرم افزار رویت و مکس

توضیحات تدریس

طراحی داخلی یکی از پر دآمد ترین دوره های حال حاضر بوده و به راحتی میتوان از این روش کسب در آمد رو تجربه کرد استفاده از 5 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرا که میتوان به خوبی از تجربه اجرا در زمان طراحی استفاده کرد تا بسیاری از نواقصی را که برخی از معماران در زمینه طراحی دارند را از آنها دوری کرد. دوره آموزش طراحی داخلی با استفاده و آموزش دو نرم افزار رویت و تری دی مکس به همراه vray به صورت پروژه محور آموزش استفاده از رنگ ها و یادگیری اصولی طراحی معماری برای وارد شدن به بازار کار آموزش بهره گیری از ایده های جدید و پیدا کردن ایده برای کار آموزش ها به صورت پیوسته و هماهنگ ارائه خواهد شد تا در خروجی نهایی یک پکیج کامل از طراحی داخلی را فرا گرفته باشید.


توضیحات تدریس

طراحی داخلی یکی از پر دآمد ترین دوره های حال حاضر بوده و به راحتی میتوان از این روش کسب در آمد رو تجربه کرد استفاده از 5 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرا که میتوان به خوبی از تجربه اجرا در زمان طراحی استفاده کرد تا بسیاری از نواقصی را که برخی از معماران در زمینه طراحی دارند را از آنها دوری کرد. دوره آموزش طراحی داخلی با استفاده و آموزش دو نرم افزار رویت و تری دی مکس به همراه vray به صورت پروژه محور آموزش استفاده از رنگ ها و یادگیری اصولی طراحی معماری برای وارد شدن به بازار کار آموزش بهره گیری از ایده های جدید و پیدا کردن ایده برای کار آموزش ها به صورت پیوسته و هماهنگ ارائه خواهد شد تا در خروجی نهایی یک پکیج کامل از طراحی داخلی را فرا گرفته باشید.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۶۰ دقیقه
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

از نرم افزار های رویت ، تری دی مکس و vray
بله این دوره به صورت پروژه محور بوده و مخصوص بازار کار میباشد
بله حتی پس از پایان دوره رشته اتصال ما با شما همچنان برقرار خواهد بود

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۲۰ فروردين ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی