دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها نرم افزار سالیدورک آموزش طراحی دو بعدی و سه بعدی با نرم افزار سالید ورک

آموزش طراحی دو بعدی و سه بعدی با نرم افزار سالید ورک

توضیحات تدریس

آموزش طراحی با استفاده از نرم افزار سالید ورک در محیط دو بعدی سه بعدی پارت اسمبلی دراوینگ و... آموزش تمامی جزئیات نرم افزار و ابزارها آموزش اصول طراحی و نقشه کشی صنعتی آموزش تهیه BOM مجموعه و تهیه OPC برای قطعات آموزش انطباقات و تلرانس های مهندسی آموزش نحوه استفاده از کتاب ها و کاتالوگ های مهندسی آموزش طراحی با استفاده از نرم افزار سالید ورک در محیط دو بعدی سه بعدی پارت اسمبلی دراوینگ و... آموزش تمامی جزئیات نرم افزار و ابزارها آموزش اصول طراحی و نقشه کشی صنعتی آموزش تهیه BOM مجموعه و تهیه OPC برای قطعات آموزش انطباقات و تلرانس های مهندسی آموزش نحوه استفاده از کتاب ها و کاتالوگ های مهندسی


توضیحات تدریس

آموزش طراحی با استفاده از نرم افزار سالید ورک در محیط دو بعدی سه بعدی پارت اسمبلی دراوینگ و... آموزش تمامی جزئیات نرم افزار و ابزارها آموزش اصول طراحی و نقشه کشی صنعتی آموزش تهیه BOM مجموعه و تهیه OPC برای قطعات آموزش انطباقات و تلرانس های مهندسی آموزش نحوه استفاده از کتاب ها و کاتالوگ های مهندسی آموزش طراحی با استفاده از نرم افزار سالید ورک در محیط دو بعدی سه بعدی پارت اسمبلی دراوینگ و... آموزش تمامی جزئیات نرم افزار و ابزارها آموزش اصول طراحی و نقشه کشی صنعتی آموزش تهیه BOM مجموعه و تهیه OPC برای قطعات آموزش انطباقات و تلرانس های مهندسی آموزش نحوه استفاده از کتاب ها و کاتالوگ های مهندسی


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۹۰ دقیقه
    ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی