دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها دروس دانشگاهی توانایی تدریس درس مدار 1 را دارم

توانایی تدریس درس مدار 1 را دارم

توضیحات تدریس

باسلام بنده سیدعرفان موسوی هستم دارای مهندسی برق از دانشگاه ازاد اهواز گرایش قدرت و دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک شهید چمران اهواز هستم .بصورت ازاد به مدت 6سال(نه مدرسه ونه دانشگاه )به تدریس مشغول بودم.و توانمند در اداره و برگزاری کلاس میباشم. درمورد نحوه تدریس بدین شکل میباشد که ابتدا تعیین سطح انجام میپذیرد و بعداز ان که سطحتان تعیین شد به کلاس میپردازیم که حدود 1ساعت تا 1ساعت 15دقیقه تدریس انجام میگیرد و 15 دقیقه پایانی هرکلاس یک امتحان 1سواله بسته به سطح دانش جو (از مطالب قبلی یا مطالب جدیدتر )لمتحان گرفته خواهد شد. در بحث مالی نیز در حوزه وظایف من نبوده و در اختیار سایت محترم کارلنسر میباشد.


توضیحات تدریس

باسلام بنده سیدعرفان موسوی هستم دارای مهندسی برق از دانشگاه ازاد اهواز گرایش قدرت و دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک شهید چمران اهواز هستم .بصورت ازاد به مدت 6سال(نه مدرسه ونه دانشگاه )به تدریس مشغول بودم.و توانمند در اداره و برگزاری کلاس میباشم. درمورد نحوه تدریس بدین شکل میباشد که ابتدا تعیین سطح انجام میپذیرد و بعداز ان که سطحتان تعیین شد به کلاس میپردازیم که حدود 1ساعت تا 1ساعت 15دقیقه تدریس انجام میگیرد و 15 دقیقه پایانی هرکلاس یک امتحان 1سواله بسته به سطح دانش جو (از مطالب قبلی یا مطالب جدیدتر )لمتحان گرفته خواهد شد. در بحث مالی نیز در حوزه وظایف من نبوده و در اختیار سایت محترم کارلنسر میباشد.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۲۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

بنده در سرجلسه امتحان هیچ گونه کمکی نخواهم نمود.
باتوجه به اینکه سابقه تدریس داشتم سعی خود را در به کار گیری تمام امکانات و ظرفیتی که میتوانم برای کلاس داشته باشم استفاده نموده و بصورت ابتدایی ترین نوع بیان را داشته باشم.

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۷ فروردين ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی