دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها دروس دانشگاهی تدریس درس ترمودینامیک 2 برای مهندسی شیمی، مکانیک، نفت و...

تدریس درس ترمودینامیک 2 برای مهندسی شیمی، مکانیک، نفت و...

توضیحات تدریس

در این کلاس ها ابتدا یادآوری مطالب مورد نیاز از ترمودینامیک 1 سپس تدریس ترمودینامیک 2 با مرجع ون نس انجام می‌گیرد، توضیحاتی برای تفهمیم مسائل در ذهن دانشجویان داده میشود سپس نحوه سوال حل کردن ترمودینامیک 2 برای کنکور کارشناسی ارشد و همچنین امتحانات ترم برای دانشجویانی که این درس را در واحد های آموزشی خود دارند به بهترین شکل آموزش داده می‌شود. این آموزش های میتواند برای تمام دانشجویان رشته مهندسی شیمی، مکانیک، نفت، برق و... این کلاس ها توسط Teacher's assistant و استاد حل تمرین در دانشکده صنعت نفت آبادان تدریس میشود، با تماشای کامل این کلاس ها و سپس حل تعداد کمی سوال میتوانید نمره و درصد خود را تضمین کنید.


سطح آموزش

مبتدی: برای کسانی که می خواهند تازه شروع به یادگیری کنند

متوسط: برای کسانی که آشنایی دارند و تا حدی بلدند

حرفه ای: برای کسانی که بلدند ولی می خواهند بیشتر یاد بگیرند


توضیحات تدریس

در این کلاس ها ابتدا یادآوری مطالب مورد نیاز از ترمودینامیک 1 سپس تدریس ترمودینامیک 2 با مرجع ون نس انجام می‌گیرد، توضیحاتی برای تفهمیم مسائل در ذهن دانشجویان داده میشود سپس نحوه سوال حل کردن ترمودینامیک 2 برای کنکور کارشناسی ارشد و همچنین امتحانات ترم برای دانشجویانی که این درس را در واحد های آموزشی خود دارند به بهترین شکل آموزش داده می‌شود. این آموزش های میتواند برای تمام دانشجویان رشته مهندسی شیمی، مکانیک، نفت، برق و... این کلاس ها توسط Teacher's assistant و استاد حل تمرین در دانشکده صنعت نفت آبادان تدریس میشود، با تماشای کامل این کلاس ها و سپس حل تعداد کمی سوال میتوانید نمره و درصد خود را تضمین کنید.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۶۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۸ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی