دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات

آموزش کاشت ناخن

توضیحات تدریس

آموزش کاشت ناخن در ۴ جلسه آنلاین کاشت با ژل آموزش تیپ سازی با ژل. آموزش مانیکور روسی. آموزش مانیکور سرعتی. آموزش کاشت با قالب. آموژش کاشت ژل ایکس. آموزش لاک ژل زدن ازریشه. آموزش مقاوم سازی ناخن. آموزش کاشت ناخن عقابی. آموزش کاشت ناخن فرو رفته. آموزش کاشت ناخن چکشی. شناخت بیماری های ناخن. و... کلاس در ۴جلسه برگذار میشه آنلاین هر حلسه ۶۰ دقیقه آموزش بازار کار و حذب مشتری هابهتون داده میشه........


توضیحات تدریس

آموزش کاشت ناخن در ۴ جلسه آنلاین کاشت با ژل آموزش تیپ سازی با ژل. آموزش مانیکور روسی. آموزش مانیکور سرعتی. آموزش کاشت با قالب. آموژش کاشت ژل ایکس. آموزش لاک ژل زدن ازریشه. آموزش مقاوم سازی ناخن. آموزش کاشت ناخن عقابی. آموزش کاشت ناخن فرو رفته. آموزش کاشت ناخن چکشی. شناخت بیماری های ناخن. و... کلاس در ۴جلسه برگذار میشه آنلاین هر حلسه ۶۰ دقیقه آموزش بازار کار و حذب مشتری هابهتون داده میشه........


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۷۵۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

۳ ملیون ۴ جلسه
بله بعد از تمام شدن دوره پشتیبانی میشوید

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی