دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها دروس متوسطه دوم تدریس دروس تخصصی ریاضی و فیزیک متوسطه اول و دوم

تدریس دروس تخصصی ریاضی و فیزیک متوسطه اول و دوم

توضیحات تدریس

آموزش دروس تخصصی ریاضی و فیزیک متوسط دوم به آسانترین و قابل فهم ترین روش برای دانش اموز (سطح تدریس وابسته به سطح علمی دانش آموز) با سابقه پنج سال تدریس در آموزشگاه قلمچی تهران واحد شرق و همچنین سابقه مشاوره تحصیلی دانش اموزان کنکوری توجه :جهت بالا بردن کیفیت اموزش براساس هر مبحث درسی سوالات جدید و سطح بندی شده در اختیار دانش اموز قرار خواهد گرفت در صورت نیاز دانش اموز در پایان مباحث بصورت فصلی یا کلی از دانش اموز ازمون های سطح بندی شده ای گرفته خواهد شد. مشاوره تحصیلی دانش اموز و مشاوره ازمون در صورت نیاز شخص برطرف نمودن مشکلات درسی و تحصیلی شخص فارغ التحصیل ارشد مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران(مدرک تحصیلی موجود میباشد)


توضیحات تدریس

آموزش دروس تخصصی ریاضی و فیزیک متوسط دوم به آسانترین و قابل فهم ترین روش برای دانش اموز (سطح تدریس وابسته به سطح علمی دانش آموز) با سابقه پنج سال تدریس در آموزشگاه قلمچی تهران واحد شرق و همچنین سابقه مشاوره تحصیلی دانش اموزان کنکوری توجه :جهت بالا بردن کیفیت اموزش براساس هر مبحث درسی سوالات جدید و سطح بندی شده در اختیار دانش اموز قرار خواهد گرفت در صورت نیاز دانش اموز در پایان مباحث بصورت فصلی یا کلی از دانش اموز ازمون های سطح بندی شده ای گرفته خواهد شد. مشاوره تحصیلی دانش اموز و مشاوره ازمون در صورت نیاز شخص برطرف نمودن مشکلات درسی و تحصیلی شخص فارغ التحصیل ارشد مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران(مدرک تحصیلی موجود میباشد)


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی