دسته بندی‌ها
مدرسیننحوه کار
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها دروس متوسطه دوم تدریس فیزیک متوسطه اول و دوم/فیزیک دانشگاهی

تدریس فیزیک متوسطه اول و دوم/فیزیک دانشگاهی

توضیحات تدریس

بنده سابقه ده سال تدریس دروس فیزیک در تمامی مقاطع را دارم و همین سابقه موجب شناخت سریع ضعف ها و توانایی های دانش آموز شده که باعث می شود که دانش آموز با سرعت بیشتری در درس موردنظر پیشرفت داشته باشد و به سطح قابل قبولی برسد. بسته به درخواست دانش آموز مراحل زیر به ترتیب بیان شده در دوره لحاظ می گردد: تدریس گام به گام متن درسی/ حل نمونه سوالات امتحانی/ حل تست های متناسب با سطح دانش آموز از کتاب های تست مختلف/حل تست های کنکور چند سال اخیر هدف اولیه تشریح مطالب به طور کامل با ذکر چندین مثال می باشد. بعد از آن برای تثبیت مطالب به حل سوالات امتحانی و تست های تالیفی و تستهای کنکور پرداخته می شود. در صورت درخواست دانش آموز برنامه ریزی درسی و آزمون های دوره ای نیز برای ایشان گنجانده می شود.


توضیحات تدریس

بنده سابقه ده سال تدریس دروس فیزیک در تمامی مقاطع را دارم و همین سابقه موجب شناخت سریع ضعف ها و توانایی های دانش آموز شده که باعث می شود که دانش آموز با سرعت بیشتری در درس موردنظر پیشرفت داشته باشد و به سطح قابل قبولی برسد. بسته به درخواست دانش آموز مراحل زیر به ترتیب بیان شده در دوره لحاظ می گردد: تدریس گام به گام متن درسی/ حل نمونه سوالات امتحانی/ حل تست های متناسب با سطح دانش آموز از کتاب های تست مختلف/حل تست های کنکور چند سال اخیر هدف اولیه تشریح مطالب به طور کامل با ذکر چندین مثال می باشد. بعد از آن برای تثبیت مطالب به حل سوالات امتحانی و تست های تالیفی و تستهای کنکور پرداخته می شود. در صورت درخواست دانش آموز برنامه ریزی درسی و آزمون های دوره ای نیز برای ایشان گنجانده می شود.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارآموز
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی